ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 44-2018/BÜLTEN NO:4_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/59)

 

7 Ocak 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27808

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN

TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/59)

             Amaç

             MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıların saflık kriterlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıların saflık kriterlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Saflık kriterleri

             MADDE 4 - (1) Gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıların saflık kriterleri Ek-1‘e uygun olmalıdır.

             Numune alma ve analiz metotları

             MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacaktır.

             Denetim

             MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten, satan ve ithal edenler bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler, 5996 sayılı Kanun hükümlerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

             Avrupa Birliğine uyum

             MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ, 2008/60/EC sayılı "Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri" hakkındaki Komisyon Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği‘ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ ile 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten, satan ve ithal eden işyerleri 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

             (2) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten, satan ve ithal eden işyerleri bu Tebliğin hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği hükümlerine uymak zorundadır.

             Yürürlük

             MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri

E 420 (i) SORBİTOL

Eşanlamlılar:                                       D-glusitol, D-sorbitol

Tanım

Kimyasal adı:                                      D-glusitol

Einecs:                                  200-061-5

Kimyasal formülü:                             C6H14O6

Molekül ağırlığı:                                182.17

Saflık:                                                   Kuru madde bazında toplam glisitol % 97‘den az ve D-sorbitol % 91‘den az olmamalıdır. Glisitoller, n tam sayı olmak üzere, yapısal formülü CH2OH(CHOH)nCH2OH olan bileşiklerdir.

Tanımlama:                                         Tatlı, beyaz nem çeken toz, kristal toz, ince tabaka veya granül.

Belirleme

A. Çözünürlük:                   Suda çok çözünür, etanolde az çözünür

B. Erime aralığı:                  88-102 °C

C. Sorbitol monobenziliden 5 g örnek üzerine 7 ml metanol, 1 ml benzaldehit ve 1 ml

türevleri:                                              hidroklorik asit eklenir. Karıştırılır ve kristaller oluşana kadar,

mekanik bir karıştırıcıda çalkalanır. Vakum altında filtre edilir, kristaller 1 g sodyum bikarbonat içeren 20 ml kaynar suda çözülür, sıcakken filtre edilir, filtrat soğutulur, vakum altında filtre edilir, 5 ml metanol-su (1:2) karışımı ile yıkanır ve havada kurutulur. Bu şekilde elde edilen kristaller 173-179°C arasında erir.

 

Su miktarı                                           % 1‘den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül         Kuru madde bazında % 0.1‘den fazla olmamalıdır.

İndirgen şeker                                     Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.3‘den fazla olmamalıdır.

Toplam şeker                                       Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 1‘den fazla olmamalıdır.

Klorürler                                              Kuru madde bazında 50 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlar                                               Kuru madde bazında 100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır

Nikel                                                     Kuru madde bazında 2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır

Arsenik                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller                                       Kuru madde bazında Pb cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

  

E 420 (ii) SORBİTOL ŞURUBU

  

Eşanlamlılar:                                       D-glusitol şurubu

Tanım

Kimyasal adı:                                       Glukoz şurubunun hidrojenasyonu ile elde edilen sorbitol şurubu, D-sorbitol, D-mannitol ve hidrojene sakkaritlerden oluşur. Ürünün D-sorbitol olmayan kısmı başlıca, hammadde olarak glukoz şurubunun hidrojenasyonu (şurubun kristalize olmadığı durumlarda) ile elde edilen hidrojene oligosakkaritlerden veya mannitolden oluşur. n< 4 olan glisitoller az miktarda bulunabilir. Glisitoller, n tam sayı olmak üzere, yapısal formülü CH2OH(CHOH)nCH2OH olan bileşiklerdir.

Einecs:                                  270-337-8

Saflık:                                                   Susuz bazda toplam katı madde % 69‘dan az ve D-sorbitol % 50‘den az olmamalıdır.

Tanımlama:                                         Berrak  renksiz ve tatlı sulu çözelti.

Belirleme

A. Çözünürlük:                   Su, gliserol ve propan-1,2-diol ile karışabilir.

B. Erime aralığı:                                  5 g örnek üzerine 7 ml metanol, 1 ml benzaldehit ve 1 ml hidroklorik asit eklenir. Karıştırılır ve kristaller oluşana kadar, mekanik bir karıştırıcıda çalkalanır. Vakum altında filtre edilir, kristaller 1 g sodyum bikarbonat içeren 20 ml kaynar suda çözülür, sıcakken filtre edilir.Filtrat soğutulur, vakum altında filtre edilir, 5 ml metanol-su (1:2) karışımı ile yıkanır ve havada kurutulur. Bu şekilde elde edilen kristaller 173-179 °C arasında erir.

 

Su miktarı                                           % 31‘den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül         Kuru madde bazında % 0.1‘den fazla olmamalıdır.

İndirgen şeker                                     Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.3‘den fazla olmamalıdır.

Klorürler                                              Kuru madde bazında 50 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlar                                               Kuru madde bazında 100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır

Nikel                                                     Kuru madde bazında 2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır

Arsenik                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller                                       Kuru madde bazında Pb cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

E 421 MANNİTOL

1. Mannitol

Eşanlamlılar:                                       D-mannitol

Tanım                                                   Glukoz ve/veya fruktoz içeren karbonhidrat çözeltisinin katalitik hidrojenasyonu ile üretilir.

Kimyasal adı:                                       D-mannitol

Einecs:                                                  200-711-8

Kimyasal formülü                               C6H14O6

Molekül ağırlığı                                  182.2

Saflık:                                                   Kuru madde bazında D-mannitol % 96‘dan az ve % 102‘den fazla olmamalıdır.

Tanımlama:                                         Beyaz, kokusuz, kristal toz.

Belirleme

A. Çözünürlük                                     Suda çözünür. Etanolde çok az çözünür. Eterde hemen hemen hiç çözünmez.

B. Erime aralığı                                   164-169 ° C

C. İnce tabaka                                      Testi geçer

Kromatografisi                                   

D. Spesifik rotasyon                           ]a[20D : +23 ° ‘den  +25° ‘e kadar (borat çözeltisi)

E. pH                                                      5-8
10 ml % 10‘luk (ağırlık/hacim) örnek çözeltisine, 0.5 ml doymuş potasyum klorür çözeltisi eklenir ve pH ölçülür.

Kurutma kaybı                                    % 0.3‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 4 saat).                 

İndirgen şeker                                     Glukoz cinsinden, % 0.3‘den fazla olmamalıdır.

Toplam şeker                                       Glukoz cinsinden, % 1‘den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül                         % 0.1‘den fazla olmamalıdır.

Klorürler                                              70 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfat                                                    100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Nikel                                                     2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

2. Fermentasyon ile üretilen mannitol

Eşanlamlılar:                                       D-mannitol

Tanım                                                   Zygosachharomyces rouxii suşlarının aerobik koşullarda kesikli fermentasyonu ile üretilir

Kimyasal adı:                                       D-mannitol

Einecs:                                                  200-711-8

Kimyasal formülü                               C6H14O6

Molekül ağırlığı                                  182.2

Saflık:                                                   Kuru madde bazında % 99‘dan az olmamalıdır.

Tanımlama:                                         Beyaz, kokusuz, kristal toz

Belirleme

A. Çözünürlük                                     Suda çözünür. Etanolde çok az çözünür. Eterde hemen hemen hiç çözünmez.

B. Erime aralığı                                   164-169 ° C

C. İnce tabaka                                      Testi geçer

Kromatografisi                                   

D. Spesifik rotasyon                           ]a[20D: +23° ‘den  +25° ‘e kadar (borat çözeltisi)

 

E. pH                                                      5-8
10 ml % 10‘luk (ağırlık/hacim) örnek çözeltisine, 0.5 ml doymuş potasyum klorür çözeltisi eklenir ve pH ölçülür.

Arabitol                                                 % 0.3‘den fazla olmamalıdır.

Kurutma kaybı                                    % 0.3‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 4 saat).                 

İndirgen şeker                                     Glukoz cinsinden, % 0.3‘den fazla olmamalıdır.

Toplam şeker                                       Glukoz cinsinden, % 1‘den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül                         % 0.1‘den fazla olmamalıdır.

Klorürler                                              70 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfat                                                    100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Aerobik mezofilik Bakteri 103/g‘dan fazla olmamalıdır.

Koliform                                               10 g‘da olmamalıdır.

Salmonella                                           10 g‘da olmamalıdır.

E. coli                                                    10 g‘da olmamalıdır.

Staphylococcus aureus          10 g‘da olmamalıdır.

Pseudomonas aeroginosa      10 g‘da olmamalıdır.

Mayalar                                100/g‘dan fazla olmamalıdır.

Küfler                                                   100/g‘dan fazla olmamalıdır.

  

E 950 ASESÜLFAM K

  

Eşanlamlılar:                                       Asesülfam potasyum, 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-okzatiasin-4-one-2,2- dioksit‘in potasyum tuzu.

 

Tanım

Kimyasal adı:                                      6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)-one-2,2-dioksit potasyum tuzu.

Einecs:                                  259-715-3

Kimyasal formülü:                             C4H4KNO4S

Molekül ağırlığı:                                201,24

Saflık:                                                  Susuz bazda C4H4KNO4S  %99‘dan az olmamalıdır.

Tanımlama:                                         Kokusuz, beyaz, kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 200 kat daha

fazla tatlıdır.

Belirleme

A. Çözünürlük:                   Suda çok iyi çözünür. Etanolde çok az çözünür.

B. Kızılötesi emilim:                          1000 ml suda 10 mg‘lık çözelti için maksimum 227±2 nm

C. Potasyum için pozitif test: Testi geçer. (2 gram örneğin yakılması sonucunda oluşan

                                                                  kalıntının test edilmesi)

D. Çöktürme testi:                              2 ml asetik asit ve 2 ml sudaki 0,2 gram örnek çözeltisine   %10‘luk.sodyum kobaltnitrit çözeltisinden birkaç damla ilave edilir. Sarı çökelti oluşur

Kurutma Kaybı:                                   % 1‘den fazla olmamalıdır (105 °C‘de 2 saat).

Organik safsızlık:                              20 mg/kg kızılötesi aktif bileşenler için testi geçer.

Florür:                                  3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                                1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

  

E 951 ASPARTAM

Eşanlamlılar:                                       Aspartil fenilalanin metil ester.

                                                              

Tanım

Kimyasal adı:                                       N-L-α -(Aspartil-L-fenilalanin-1-metilester,3-amino-N-(α -karbometoksi-fenetil)-suksinamik asit-N-metil ester.

Einecs:                                  245-261-3

Kimyasal formülü:                             C14H18N2O5

Molekül ağırlığı:                                294.31

Saflık:                                                   Susuz bazda C14H18N2O5 cinsinden % 98‘den az ve % 102‘den fazla olmamalıdır.

Tanımlama:                                         Tatlı, beyaz, kokusuz, kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 200 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme

Çözünürlük:                                        Suda ve etanolde az çözünür.

Kurutma kaybı                    % 4.5‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 4 saat).

Sülfatlandırılmış kül                         Kuru madde bazında %0.2‘den fazla olmamalıdır.

pH                                                          4.5 - 6.0 (1/125‘lik çözelti).

Transmitans                                         2N hidroklorik asitteki % 1‘lik çözeltinin transmitansı, uygun spektrofotometrede 1cm‘lik küvetlerde 430nm‘de, 2N hidroklorik asit referans alınarak ölçülür. Transmitans değeri 0.95‘den az olmamalıdır (yaklaşık olarak 0.022‘den daha fazla olmayan bir absorbansa eşit).

Spesifik rotasyon                                [α]D20: +14.5° ‘den +16.5° ‘e kadar.

Örnek çözeltisinin hazırlanmasından sonra 30 dakika içinde, 4‘te 100/15 N formik asit çözeltisinde belirlenir.

Arsenik                                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                                  Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller                                       Kuru madde bazında Pb cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır

5-benzil-3,6- diokso- 2-                       Kuru madde bazında 1.5 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

piperazinasetik asit

  

  

E 952 SİKLAMİK ASİT ve Na, Ca TUZLARI

(I) SİKLAMİK ASİT

  

Eşanlamlılar                                                        Siklohekzilsülfamik asit, siklamat.

Tanım

Kimyasal adı                                                       Siklohekzansülfamik asit, siklohekzilaminosülfonik asit.

Einecs                                                                   202-898-1

Kimyasal formülü                                              C6H13NO3S

Molekül ağırlığı                                  179.24

Saflık                                                                    Siklohekzilsülfamik asit susuz bazda % 98‘den az ve % 102‘den fazla C6H13NO3S eşdeğeri içermemelidir.

Tanımlama                                                          Hemen hemen renksiz, tatlı-ekşi tatta, beyaz kristal tozdur. Sukrozdan yaklaşık 40 kat daha fazla tatlıdır.

   

Belirleme

A. Çözünürlük                                    Suda ve etanolde çözünür.

B. Çöktürme testi                                % 2‘lik çözelti hidroklorik asitle asitlendirilir. Suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar‘lık baryum klorür çözeltisinden 1 mL eklenir ve herhangi bir bulanıklık ya da çökelti oluşursa filtre edilir. Berrak      çözeltiye % 10‘luk sodyum nitrit çözeltisinden 1 mL eklenir. Beyaz çökelti oluşur.

Kurutma kaybı                    % 1‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 1 saat).

Selenyum                                             Kuru madde bazında selenyum cinsinden 30 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller                                       Kuru madde bazında Pb cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır

Arsenik                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Siklohekzilamin                 Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Disiklohekzilamin                             Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Anilin                                                   Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

(II) SODYUM SİKLAMAT

Eşanlamlılar                                                        Siklamat, siklamik asitin sodyum tuzu.

Tanım

Kimyasal adı                                                       Sodyum siklohekzansülfamat, sodyum siklohekzilsülfamat.

Einecs                                                                   205-348-9

Kimyasal formülü                                              C6H12NNaO3S ve hidrat formu C6H12NNaO3S.2H2O

Molekül ağırlığı                                                  Susuz form; 201.22
Hidrat form; 237.22

Saflık                                                                    Kuru madde bazında % 98‘den az ve % 102‘den fazla olmamalıdır.
Dihidrat formu; Kuru madde bazında % 84‘den az olmamalıdır.

Tanımlama                                                          Beyaz, kokusuz kristaller veya kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 30 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme

Çözünürlük                                                         Suda çözünür, etanolde hemen hemen çözünmez.

Kurutma kaybı                                    % 1‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 1 saat).

Dihidrat formu için; % 15.2‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 2 saat).

 

Selenyum                                                             Kuru madde bazında selenyum cinsinden 30 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Arsenik                                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                                 Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller                                                       Kuru madde bazında Pb cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Siklohekzilamin                                 Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Disiklohekzilamin                                             Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Anilin                                                                   Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

(III) KALSİYUM SİKLAMAT

Eşanlamlılar                                        Siklamat, siklamik asitin kalsiyum tuzu.

Tanım

Kimyasal adı                                        Kalsiyum siklohekzansülfamat, kalsiyum siklohekzilsülfamat.

Einecs                                                   205-349-4

Kimyasal formülü                               C12H24CaN2O6S2.2H2O

Molekül ağırlığı                  432.57

Saflık                                                    Kuru madde bazında % 98‘den az ve % 101‘den fazla olmamalıdır.

Tanımlama                                           Beyaz, renksiz kristaller veya kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 30 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme

Çözünürlük                                         Suda çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

Kurutma kaybı                                    % 1‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 1 saat).
Dihidrat formu için; % 8.5den fazla olmamalıdır (140 ° C‘de 4 saat).

Selenyum                                             Kuru madde bazında selenyum cinsinden 30 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Arsenik                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller                                       Kuru madde bazında Pb cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır

Siklohekzilamin                 Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Disiklohekzilamin                             Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Anilin                                                   Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

E 953 İZOMALT

Eşanlamlılar                                        Hidrojene izomaltuloz, hidrojene palatinoz.

Tanım

Kimyasal adı                                        İzomalt, başlıca bileşenleri aşağıdaki disakkaritler olan hidrojene mono ve disakkaritlerin karışımıdır.
6-O- α -D-Glukopiranozil-D-sorbitol (1,6-GPS) ve

1-O- α -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat (1,1-GPM)

                                                              

Kimyasal formülü                               6-O- α -D-Glukopiranozil-D-sorbitol: C12H24O11
1-O- α -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat: C12H24O11.2H2O

 

Molekül ağırlığı                                  6-O- α -D-Glukopiranozil-D-sorbitol: 344.32
1-O- α -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat: 380.32

  

Saflık                                                    Susuz bazda; hidrojene mono ve disakkaritlerin %98‘inden az, 6-O- α -D-Glukopiranozil-D-sorbitol ve 1-O- α -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat karışımının % 86‘sından az içermemelidir.

 

 

Tanımlama                                          Kokusuz, beyaz, az higroskobik, kristal kütledir.

  

Belirleme

A. Çözünürlük                     Suda çözünür. Etanolde çok az çözünür.

B. İnce tabaka

    Kromatografisi                 İnce tabaka kromatografisi; yaklaşık 0.2 mm kromatografik silikajel tabakası ile kaplanmış plaka kullanılarak yapılır. Kromatogramdaki başlıca lekeler 1,1-GPM ve 1,6-GPS‘tir.

                                         

Su içeriği                                             % 7‘den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül                         Kuru madde bazında % 0.05‘den fazla olmamalıdır.

D-mannitol                                          % 3‘den fazla olmamalıdır.

D-sorbitol                                             % 6‘den fazla olmamalıdır.

İndirgen şeker                                     Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.3‘den fazla olmamalıdır.

Nikel                                                     Kuru madde bazında 2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Arsenik                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb cinsinden)             Kuru madde bazında, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

 

E 954 SAKKARİN ve Na, K ve Ca TUZLARI

(I) SAKKARİN

Tanım

Kimyasal adı                                                       3-okso-2,3-dihidrobenzo(d)izotiazol-1,1-dioksit.

Einecs                                                                   201-321-0

Kimyasal formülü                                              C7H5NO3S

Molekül ağırlığı                                  183.18

Saflık                                                                    Susuz bazda % 99‘dan az ve % 101‘den fazla C7H5NO3S içermemelidir.

Tanımlama                                                          Kokusuz veya zayıf aromatik kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme

  

Çözünürlük                                         Suda az çöznür. Bazik çözeltilerde çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

Kurutma kaybı                    % 1‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 2 saat).

Erime aralığı                                       226-230 ° C.

Sülfatlandırılmış kül                         Kuru madde bazında % 0,2 fazla olmamalıdır.

Benzoik ve salisilik asit                     Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20‘lik çözeltinin 10 mL‘sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar‘lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.

o-toluensülfonamid                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

  

p-toluensülfonamid                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Benzoik asit p-sülfonamid Kuru madde bazında 25 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kolay karbonize olabilen   Yok

Maddeler

Arsenik                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Selenyum                                             Kuru madde bazında 30 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                  Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

(II) SODYUM SAKKARİN

Eşanlamlılar                                                        Sakkarin, sakkarinin sodyum tuzu.

Tanım

Kimyasal adı                                                        Sodyum o-benzosülfimid,
2,3-dihidro-3-oksobenzisülfonazol‘ün sodyum tuzu
oksobenzisülfonazol, 1,2-benzizotiazolin-3-one-1,
1-dioksit sodyum tuz dihidrat

Einecs                                                                   204-886-1

Kimyasal formülü                                              C7H4NNaO3S.2H2O

Molekül ağırlığı                                  241.19

Saflık                                                                    Susuz bazda % 99‘dan az ve % 101‘den fazla C7H4NNaO3S içermemelidir.

Tanımlama                                                          Kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal efloresan toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme

Çözünürlük                                                         Suda serbestçe çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

Kurutma kaybı                                    % 15‘den fazla olmamalıdır (120 ° C‘de 4 saat).

 

Benzoik ve salisilik asit                                     Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20‘lik çözeltinin 10 mL‘sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar‘lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.

 

o-toluensülfonamid                                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

  

p-toluensülfonamid                                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

Benzoik asit p-sülfonamid                 Kuru madde bazında 25 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

Kolay karbonize olabilen                  Yok

maddeler

 

Arsenik                                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Selenyum                                                            Kuru madde bazında 30 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                                 Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

 

(III) KALSİYUM SAKKARİN

Eşanlamlılar                                                        Sakkarin, sakkarinin kalsiyum tuzu.

Tanım

Kimyasal adı                                                        Kalsiyum o-benzosülfimid, 2,3-dihidro-3  oksobenzisosülfonazol‘ün kalsiyum tuzu, 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-dioksit Kalsiyum tuz hidrat (2:7)

Einecs                                                                   229-349-0

Kimyasal formülü                                              C14H8CaN2O6S2.3 ½ H2O

Molekül ağırlığı                                  467.48

Saflık                                                                    Susuz bazda % 95‘dan az C14H8CaN2O6S2 içermemelidir.

Tanımlama                                                          Kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristaller veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme

Çözünürlük                                                         Suda serbestçe çözünür. Etanolde çözünür.

 

Kurutma kaybı                                    % 13.5‘den fazla olmamalıdır (120 ° C‘de 4 saat).

  

Benzoik ve salisilik asit                                     Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20‘lik çözeltinin 10 mL‘sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar‘lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.

o-toluensülfonamid                                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

p-toluensülfonamid                                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

Benzoik asit p-sülfonamid                 Kuru madde bazında 25 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kolay karbonize olabilen maddeler Yok

 

Arsenik                                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Selenyum                                                            Kuru madde bazında 30 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                                 Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

 

(IV) POTASYUM SAKKARİN

Eşanlamlılar                                                        Sakkarin, sakkarinin potasyum tuzu.

Tanım

Kimyasal adı                                                        Potasyum o-benzosülfimid,
2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol‘ün potasyum tuzu,
1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-dioksit monohidrat‘ın potasyum tuzu

Einecs                                                                  

  

Kimyasal formülü                                              C7H4KNO3S.H2O

Molekül ağırlığı                                  239.77

Saflık                                                                    Susuz bazda % 99‘dan az ve % 101‘den fazla C7H4KNO3S içermemelidir.

Tanımlama                                                          Kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristal veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.

 

 

 

Belirleme

Çözünürlük                                                         Suda serbestçe çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

Kurutma kaybı                                    % 8‘den fazla olmamalıdır (120 ° C‘de 4 saat).

Benzoik ve salisilik asit                                     Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20‘lik çözeltinin 10 mL‘sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar‘lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.

 

o-toluensülfonamid                                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

p-toluensülfonamid                                            Kuru madde bazında 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

Benzoik asit p-sülfonamid                 Kuru madde bazında 25 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

               

Kolay karbonize olabilen maddeler Yok

 

Arsenik                                                 Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Selenyum                                                            Kuru madde bazında 30 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                                                 Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

 

 

E 955 SUKRALOZ

  

Eşanlamlılar:                                                                      4,1′,6′-Triklororgalaktosukroz  

Tanım                                                       

Kimyasal adı:                                                      1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4-deoksi-α-D-galaktopiranosit

Einecs:                                                                  259-952-2

Kimyasal formülü:                                             C12H19Cl3O8

Molekül ağırlığı:                                                397,64

Saflık:                                                                  Susuz bazda  %98‘dan az ve %102‘den çok C12H19Cl3O8 içermemelidir.

  

Tanımlama:                                                                                        Beyazdan kirli beyaza kadar, hemen hemen kokusuz, kristal     toz.

  

Belirleme

Çözünürlük:                                                        Su, metanol ve etanolda serbestçe çözünür, etil asetat‘ta az çözünür.

 

Kızılötesi emilim:                                              Sukroloz referans standardı kullanılarak elde edilen referans spekturumunda olduğu gibi örnekteki potasyum bromid dağılımının kızılötesi spektrumu benzer dalga numaralarında relative maxima (maksimum bağlılık) gösterir.

 

  İnce tabaka

 Kromatografisi:                                                  Analiz çözeltisindeki ana leke (spot) diğer klorine disakkaritler için yapılan analizdeki belirtilen Standard A çözeltisinin ana lekesi ile aynı Rf değerine sahiptir. Bu standart çözelti 10 ml etanol içerisinde 1.0 gr referans standart sukralozun çözülmesi ile elde edilir.

 

 

 

Özel devir (rotasyon):                                                        [α] 20  D + 84,0°‘den + 87,5°‘ye susuz bazda hesaplanan

(%10 w/v çözeltisi)

  

Saflık

Su:                                                                        % 0,2‘den fazla olmamalıdır (Karl Fisher metodu)

Sülfatlandırılmış kül:                                       % 0,7‘den fazla olmamalıdır.

Diğer klorine disakkaritler:             % 0,5‘den fazla olmamalıdır.

Klorine monosakkaritler:                 % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

Trifenilfosfin oksit:                                           150 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Metanol:                                                              % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                                                1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

 

E 957 TAUMATİN

                                                                             

Tanım

Kimyasal adı                                                                       Taumatin, Thaumatococcus danielli‘nin (Benth) doğal türünün meyvesinin tohum zarlarından sulu ekstraksiyonla (pH 2.5-4.0) elde edilir ve esas olarak, kaynak materyalden oluşmuş bitki bileşenlerinin iz miktarları ile birlikte taumatin I ve taumatin II proteinlerini içerir.

 

Einecs:                                                                  258-822-2

             Kimyasal formülü:                                207 aminoasitlerin polipeptidi.

Molekül ağırlığı:                                                                TaumatindIs22209
Taumatin II 22293

Saflık:                                                                                  Kuru madde bazında % 94‘den az olmayan proteine eşdeğer (Nx5.8) % 16‘dan az azot içermemelidir.

Tanımlama:                                                                                        Kokusuz, krem renkli yoğun tatlılığa sahip toz. Sukrozdan yaklaşık 2000-3000 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme:

Çözünürlük:                                                        Suda çok iyi çözünür, asetonda çözünmez.

Kurutma kaybı:                                                                  % 9‘dan fazla olmamalıdır.

(105 ° C‘de sabit ağırlığa kadar).

Karbohidratlar:                                   Kuru madde bazında % 3‘den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül:                                       Kuru madde bazında % 2‘den fazla olmamalıdır.

Alüminyum:                                                        Kuru madde bazında 100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Arsenik:                                                               Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                                Kuru madde bazında 3 mg/kg.

Mikrobiyolojik kriterler:                                                  Toplam aerobik mikrobiyolojik sayım:

Maksimum 1000/g

E. coli:                                                                  1 g‘da bulunmamalıdır.

 

E 959 NEOHESPERİDİN DİHİDROKALKON

Eşanlamlılar:                                                                                      Neohesperidin dihidrokalkon, NHDC, hesperetin dihidrokalkon- 4′ -β -neohesperidosid, neohesperidin DC.

Tanım

Kimyasal adı:                                                      Neohesperidinin katalitik hidrojenasyonu ile elde edilen 2-O-α-L-ramnopiranozil-4′-β-D-glukopiranozillhesperetin dihidrokalkon.

Einecs:                                                                  243-978-6

Kimyasal formülü:                                             C28H36O15

Molekül ağırlığı:                                612.6

Saflık:                                                                  Kuru madde bazında % 96‘dan az olmamalıdır.

Tanımlama                                                                                         Kirli beyaz renkli, kokusuz, karakteristik yoğun tada sahip kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 1000-1800 kat daha fazla tatlıdır.

Belirleme

Çözünürlük:                                                        Sıcak suda serbestçe, soğuk suda çok az çözünür. Eter ve benzende hemen hemen çözünmez.

Maksimum Ultraviole Absorbsiyonu:              100 mL metanolde 2 mg içeren çözelti için

282-283 nm

Neu testi:                                                             10 mg neohesperidin DC 1 mL metanolde çözülür. % 1‘lik 2-aminoetil difenil borat metanolik çözeltisinden 1 mL eklenir. Sapsarı renk oluşur.

Kurutma kaybı:                                   % 11‘den fazla olmamalıdır (105 ° C‘de 3 saat).

Sülfatlandırılmış kül:                                       Kuru madde bazında % 0.2‘den fazla olmamalıdır.

Arsenik:                                                               Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                                Kuru madde bazında 2 mg/kg olmalıdır.

Ağır metaller:                                                      Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

E 961 NEOTAM

 

Eşanlamlılar:                                            N-[ N-(3,3-dimetilbütil )-L-α aspartil ]-L-fenilalanin 1-metil       ester

                                                                    N ( 3,3-dimetilbütil )-L- aspartil-L-fenilalanin metil ester

Tanım                                                        Paladyum/karbon katalizörü varlığında metanol içinde 3,3-dimetilbütiraldehit ile aspartamın hidrojen basıncı altındaki reaksiyonu ile üretilir. Kizelgurun kullanılabildiği filtrasyon ile saflaştırılıp izole edilir. Çözücünün distilasyon ile ayrılmasından sonra, neotam su ile yıkanır, santrifüjle izole edilir ve en sonunda vakumda kurutulur.

  

            CAS No:                                        165450-17-9

Kimyasal adı:                            N-[N-(3,3-dimetilbütil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanin   1-metil ester

Kimyasal formülü:                   C20H30N2O5     

Molekül ağırlığı:                      378,47

  

Tanımlama:                                              Beyazdan kirli beyaza toz.

Saflık:                                        Kuru bazda %97‘den az olmamalıdır.

  

Belirleme

Çözünürlük:                             60oC‘de suda % 4,75(w/w),etanol ve etil asetatta çözünür.

Saflık

Su içeriği                                   % 5‘den fazla olmamalıdır (Karl Fischer, örnek miktarı

                                                    25±5mg)

pH                                                                         5,0 - 7,0 (0,5 % sulu çözelti)

Erime aralığı                                                       81oC - 84oC

N-[(3,3-dimethylbutyl)                                       %1,5‘dan fazla olmamalıdır. 

-L-α-aspartyl]- L-phenylalanine

Kurşun                                                                 1mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.                              

 

 

 

E 962 ASPARTAM - ASESÜLFAM TUZU

 

Eşanlamlılar:                                            Aspartam-asesülfam,  aspartam-asesülfam tuzu

Tanım                                                        Tuz, asidik bir pH çözeltisinde yaklaşık 2:1 (w/w) oranındaki aspartam ve asesülfam K‘nın ısıtılmasıyla hazırlanır ve kristalleşmeye bırakılır. Potasyum ve nem ortamdan uzaklaştırılır. Ürün tek başına aspartamdan daha stabil olur.

Kimyasal adı:                            L-fenilalanil-2-metil-L-α-aspartic asit‘in 6-metil-1,2,3-okzatiazin-4(3H)-one-2,2-dioksit tuzu

Kimyasal formülü:                   C18H23O9N3S

Molekül ağırlığı:                      457,46

Saflık:                                        Kuru bazda aspartam %63-66, kuru bazda asit formundaki asesülfam %34-37

  

Tanımlama:                                              Beyaz, kokusuz, kristal toz.

  

Belirleme

A. Çözünürlük:                         Suda eser ve etanolda az miktarda çözünür.

B. Transmitasyon:                    Sudaki %1‘lik çözeltinin transmitasyonu uygun spektrofotometrede suyu referans olarak kullanarak 430 nm‘de 1 cm‘lik hücrelerde hesaplanır. 0,95‘ten az olmamalı ve yaklaşık 0,022 den fazla olmayan emilime eşit olmalıdır.

C.Özel devir (rotasyon):          [α]D20 = + 14,5° ile + 16,5° arası

                                                    6,2 gr 100 ml formik asite (15N) ilave edip 30 dakikada hazırlanan çözelti ile hesaplanır. Aspartam-asesülfam tuzunun aspartam içeriğini düzeltmek için hesaplanan özel rotasyonu 0,646‘ya bölünür.

  

Saflık

Kurutma kaybı:                        % 0,5‘den fazla olmamalıdır (105 °C , 4 saat)

5-Benzil-3,6-diokso-2-

piperazinesetik asit:                % 0,5‘den fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                                  1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

  

E 965 (i) MALTİTOL

  

Eşanlamlılar:                                            D-maltitol, hidrojene maltoz.

Tanım

Kimyasal adı:                            (α)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol.

Einecs:                                        209-567-0

Kimyasal formülü:                   C12H24O11

Molekül ağırlığı:                      344,31

Saflık:                                        Susuz bazda % 98‘den az D-maltitol C12H24O11 içermemelidir.

Tanımlama:                               Tatlı, beyaz kristal toz.

Belirleme

A. Çözünürlük:                         Suda çok iyi çözünür. Etanolde az çözünür.

B. Erime aralığı:                       148-151°C

C. Spesifik rotasyon:               [α] D 20 : +105,5°‘den +108,5°‘e kadar (% 5‘lik, ağırlık/hacim, çözelti).

Rutubet:                                     % 1‘den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül:             Kuru madde bazında % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

İndirgen şeker:                         Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

Klorürler:                                  Kuru madde bazında 50 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfat:                                        Kuru madde bazında 100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Nikel:                                         Kuru madde bazında 2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Arsenik:                                     Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                      Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

 

E 965 (ii) MALTİTOL ŞURUBU

  

Eşanlamlılar:                                            Hidrojene yüksek maltoz-glukoz şurubu, hidrojene glukoz    şurubu.

Tanım:                                                       Başlıca maltitol ile sorbitol ve hidrojene oligo ve polisakkaritlerden oluşan karışımdır. Yüksek maltoz içerikli glukoz şurubunun katalitik hidrojenasyonu veya bunun bireysel bileşimlerinin hidrojenasyonu ve karışımı ile üretilir. Ticari olarak şurup ve katı ürün şeklinde sağlanabilir.

Saflık:                                        Kuru madde bazında toplam hidrojene sakkaritlerin % 99‘undan az ve kuru madde bazında maltitolün % 50‘sinden az olmamalıdır.

Tanımlama:                               Renksiz ve kokusuz, berrak, viskoz sıvı veya beyaz  kristal            kütle.

Belirleme

A. Çözünürlük:                         Suda çok iyi çözünür. Etanolde az çözünür.

B. İnce tabaka

Kromatografisi:                        Testi geçer.

Su miktarı:                                % 31‘den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

İndirgen şeker:                         Glukoz cinsinden, % 0,3‘den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül:             % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

Klorürler:                                  50 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfat:                                        100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Nikel:                                         2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                      1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

 

 

E 966 LAKTİTOL

  

Eşanlamlılar:                                            Laktit, laktositol, laktobiosit.

Tanım

Kimyasal adı:                            4-O-β-D-Galaktopiranozil-D-glusitol.

Einecs:                                        209-566-5

Kimyasal formülü:                   C12H24O11

Molekül ağırlığı:                      344,32

Saflık:                                        Kuru madde bazında % 95‘den az olmamalıdır.

Tanımlama:                               Tatlı kristal toz veya renksiz çözeltiler. Kristal ürünler susuz,

monohidrat ve dihidrat formlarda bulunur.

Belirleme

A. Çözünürlük:                         Suda çok iyi çözünür.

B. Spesifik rotasyon:                Susuz bazda hesaplanmış, [α] D 20 = +13°‘den +16°‘ya kadar

(%10‘luk, w/v, sulu çözelti)

Su Miktarı:                               Kristal ürünler; % 10,5‘den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Diğer polioller:                         Susuz bazda % 2,5‘den fazla olmamalıdır.

İndirgen şeker:                          Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0,2‘den fazla       olmamalıdır.

Klorürler:                                  Kuru madde bazında 100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfat:                                        Kuru madde bazında 200 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül:             Kuru madde bazında % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

Nikel:                                         Kuru madde bazında 2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Arsenik:                                     Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                      Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

  

E 967 KSİLİTOL

Eşanlamlılar                                             Ksilitol

Tanım

Kimyasal adı                             D-ksilitol

Einecs                                         201-788-0

Kimyasal formülü                    C5H12O5

Molekül ağırlığı                       152.15

Saflık                                 Susuz bazda ksilitol cinsinden % 98.5‘den az olmamalıdır.

Tanımlama                                Beyaz, kristal toz, hemen hemen kokusuz, çok tatlı.

Belirleme

A. Çözünürlük          Suda çok iyi çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

                B. Erime sınırı          92-96 °C

C. pH                                          5-7 (% 10‘luk, ağırlık/hacim, sulu çözelti)

Kurutma kaybı                            % 0.5‘den fazla olmamalıdır. 0.5 g örnek, fosfor üzerinde, vakum altında 60 ° C‘de 4 saat kurutulur.

Sülfatlandırılmış kül          Kuru madde bazında % 0.1‘den fazla olmamalıdır.

İndirgen şeker                              Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.2‘den fazla olmamalıdır.

Diğer polihidrik alkoller    Kuru madde bazında % 1‘den fazla olmamalıdır.

Nikel                                            Kuru madde bazında 2 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Arsenik                        Kuru madde bazında 3 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Kurşun                         Kuru madde bazında 1 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller                                 Kuru madde bazında Pb cinsinden, 10 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Klorürler                                     Kuru madde bazında 100 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

Sülfat                                           Kuru madde bazında 200 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

  

  

 

 

E 968 ERİTRİTOL

  

Eşanlamlılar:                                            Mezo-eritritol, tetrahidroksibütan, eritrit

Tanım                                                        Güvenli ve yeterli gıdalardaki karbonhidrat kaynağının Trikosporonoides megachilensis veya Moniliellapollinis gibi ozmofilik küfleri ile fermantasyonu ile elde edilir, sonra saflaştırılır ve kurutulur.

Kimyasal adı:                            1,2,3,4-Bütanetetrol.

Einecs:                                        205-737-3

Kimyasal formülü:                   C4H10O4

Molekül ağırlığı:                      122,12

Saflık:                                        Kurutmadan sonra %99‘dan az olmamalıdır.

  

Tanımlama:                                              Beyaz, kokusuz, higroskobik olmayan ve sukrozun yaklaşık %60-80‘i kadar  tatlı, ısıya dayanıklı kristal.

  

Belirleme

A. Çözünürlük:                     Suda serbestçe çözünür, etanolde az çözünür, dietil eterde         çözünmez.

B. Erime aralığı:                       119-123 °C

  

Saflık

Kurutma kaybı:                     % 0,2‘den fazla olmamalıdır (Vakum desikatörde 70 °C, 6   saat).

Sülfatlandırılmış kül:             % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

İndirgen maddeler:                   D-glukoz cinsinden, % 0,3‘den fazla olmamalıdır.

Ribitol ve gliserol:                    % 0,1‘den fazla olmamalıdır.

Kurşun:                                      0,5 mg/kg‘dan fazla olmamalıdır.

  

 

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.