ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

KANATLI HAYVAN ETİ VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KANATLI HAYVAN ETİ VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 - 8/1/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "p) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan yetkili idare tarafından verilen ruhsatı,"

             "r) Çalışma İzni: İşyeri açma ve çalışma  ruhsatı almış, yetkili merci tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış ve belgeleri ile yerinde yapılan inceleme sonucu uygun görülen tesisin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen izin belgesini,"

             MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendinin üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             "e) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya bu ruhsatı veren kurumdan aslının aynıdır onaylı sureti veya noterden tasdikli sureti."

             "İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere müracaatta bulunmuş olmak şartıyla birinci sınıf gayri sıhhi müessese kapsamındaki kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim tesislerine, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen çalışma izni için gerekli belgelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç, diğer belgelerin tamamlanması ve tesiste yapılacak denetimde teknik ve hijyenik şartların uygun bulunması halinde, deşarj ve emisyon ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla yetkili merci tarafından bir yıl süre ile geçici çalışma izin belgesi verilir. Yetkili idarenin talebi üzerine bu süre bir yıl daha uzatılabilir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alınması halinde verilen geçici çalışma izin belgesi, Çalışma İzin Belgesine çevrilir. Bu süreler içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınamaması halinde müracaatlar ve verilen geçici çalışma izin belgeleri iptal edilir."

             MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde  eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 5 - 31/8/2006 tarihinden önce müracaat ederek geçici çalışma izin belgesi almış olan  birinci sınıf gayri sıhhi müessese kapsamındaki kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim tesisleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen sürelerden yararlandırılır.

             MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci ve Geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.