ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN REJENERE SELÜLOZ FİLMLERDEN YAPILMIŞ MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2007/29)

 

15 Haziran 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26553

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN

REJENERE SELÜLOZ FİLMLERDEN YAPILMIŞ MADDE VE

MALZEMELER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/29)

 

             MADDE 1 – 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Bu Tebliğin hükümleri; gıda maddeleri ile temas etmek üzere hazırlanmış ürünü ya da diğer malzemeleri de içeren ürünün bir kısmını oluşturan rejenere selüloz filmleri kapsar. Sentetik rejenere selüloz kaplamaları kapsamaz."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin  "Malzeme Özellikleri" başlıklı 5 inci maddesinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             "e) Söz konusu rejenere selüloz filmler aşağıda belirtilen tiplerden birine uymak zorundadır.

             1) kaplanmamış rejenere selüloz filmler

             2) selüloz esaslı kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler

             3) plastik içeren kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler             

             f) (e) bendinin (1)  ve (2) nolu alt bentlerinde yer alan rejenere selüloz filmler sadece aynı Tebliğin EK-1'in  Birinci Kısmında yer alan maddeler kullanılarak ve burada belirtilen kısıtlamalara uygun olarak üretilmelidir.

             g) (e) bendinin (3) nolu alt bendinde yer alan plastik kaplamalar aynı Tebliğin EK-1'in Birinci Kısmında yer alan kriterlere ve Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinin EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6' da yer alan kriterlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

             ğ) Ayrıca, plastik içeren kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler (g) bendindeki plastik maddelerle ilgili hükümlere aykırı olmaksızın "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği"nin 5 inci maddesinin (a), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentlerine uygun olmalıdır."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin, EK-1 İkinci Kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

kinci Kısım

  Kaplanmış Rejenere Selüloz Film

Tanımlamalar

Kısıtlamalar

A-Rejenere Selüloz

Birinci kısma bakınız

B-Katkı maddeleri

Birinci kısma bakınız

C-Kaplama

 

 1-Polimerler

Maddelerin toplam ağırlığı, kaplamanın gıda ile temas eden yüzeyinde 50 mg/dm2‘yi geçmemelidir.

-Selülozun etil, hidroksietil, hidroksipropil

ve metil eterleri

 

-Selüloz nitrat

 

  2-Reçineler

Maddelerin toplam miktarı,                sadece selüloz nitrat esaslı kaplamalar ile hazırlanmış rejenere selüloz filmler ve gıda maddeleriyle temas eden yüzeydeki kaplamalar için 12.5 mg/ dm2‘ yi geçmeyebilir.

Kazein

 

Kolofoni ve/veya  polimerizasyon,

hidrojenasyon veya disproporsiyonasyon

ürünleri ve metil, etil esterleri

veya C2‘den C6‘ya kadar  polivalent

alkoller veya bu alkollerin karışımları

 

 

 

Akrilik, maleik,sitrik, fumarik ve/veya

fitalik asit ve/veya 2,2 bis(4-hidroksifenil)

propan formaldehit ile kondanse edilmiş

ve metil etil veya C2‘den C6 ya kadar

polivalent alkollerle ve bu alkollerin

karışımları ile esterleşmiş kolofoni ve/veya 

polimerizasyon, hidrojenasyon veya

disproporsiyonasyon ürünleri

 

Bis (2-hidroksietil) eter esterleri ile

betapinen ve/veya dipenten ve/veya

diterpen ve malik anhidridin ilave ürünleri

 

Yenilebilir jelatin

 

Hint yağı ve onun dehidrasyon veya

hidrojenasyon ürünleri ve poligliserol,

adipik, sitrik, maleik, fitalik ve sebakik

asitleri ile kondensasyon ürünleri

 

Doğal sakız

 

Poli-beta-pinen= terpenik reçineler

 

Üre-formaldehit reçineler

 

 3. Plastikleştiriciler

Maddelerin toplam miktarı, kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 6 mg/ dm2‘yi geçmemelidir

Asetiltribütilsitrat

 

Asetiltri(2-etilhekzil)sitrat

 

Di-izobütiladipat

 

Di-n-bütiladipat

 

Di-n-hekzilazelat

 

Disiklohekzilfitalat

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde  4.0 mg/dm2‘den fazla olmamalıdır

2-etilhekzil difenil fosfat (eş anlamlısı: fosforik asit

difenil 2-etilhekzil ester)

2-etilhekzil difenil fosfat miktarı

a) Bu tip filmlerle temas eden gıda maddelerinin

2.4 mg/kg'ını  veya

b) Gıda maddeleriyle temas eden yüzeydeki kaplamada 0.4 mg/ dm2 yi geçmemelidir

Gliserolmonoasetat= monoasetin

 

Gliseroldiasetat = diasetin

 

Gliseroltriasetat= triasetin

 

Di-bütilsebasat

 

Di-n-bütiltartarat

 

Di-izobütiltartarat

 

4- Diğer katkı maddeleri

Maddelerin toplam miktarı, kaplanmamış rejenere selüloz filmde 6 mg/dm2‘yi geçmemelidir. Buna kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyi de dahildir

    4.1 Birinci kısımda listelenen katkı maddeleri

Birinci kısımdaki kısıtlamalar geçerli olmakla birlikte, mg/dm2 cinsinden miktarlar gıda maddeleri ile temas eden yüzeydeki kaplama da dahil olmak üzere, kaplanmamış rejenere selüloz filme yöneliktir

    4.2 Belirli kaplama katkı maddeleri

Her bir talepte maddelerin veya madde gruplarının miktarı, kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde  2 mg/dm2 ‘yi geçmemelidir

1-hekzadekanol ve 1-oktadekanol

 

20 dahil olmak üzere 8'den 20'ye kadar çift

karbon sayılı doymuş veya doymamış

linear yağ asitlerinin esterleri ve risinoleik

asidin etil, butil, amil, ve oleil linear alkol

esterleri

 

 

 

C26‘dan C32‘ye kadar olan saflaştırılmış

montanik asitler, ve/veya onların etandiol

ve/veya 1,3 bütandiol esterleri ve/veya

kalsiyum ve potasyum tuzlarını içeren

montan mumları

 

Karnauba mumu

 

Balmumu

 

Esparto mumu

 

Kandelilla mumu

 

Dimetilpolisiloksan

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 1 mg/dm2‘den fazla olmamalıdır

Epoksidize soya fasulyesi yağı,

oksiran içeriği % 6-8

 

Rafine edilmiş parafin ve mikrokristalli

mumlar

 

Pentaeritritol tetrastearat

 

Mono ve bis ( oktadesildietilen oksid)- fosfatlar

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.2 mg/dm2‘den fazla olmamalıdır

Mono- veya di-(2-hidroksietil) amin ile

esterleşmiş C8‘den C20‘ye kadar alifatik

asitler

 

2- ve 3-ter.bütil-4-hidroksianizol=bütillenmiş hidroksianisol-BHA

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2‘den fazla olmamalıdır

2,6-di-ter.bütil-4-metilfenol = bütillenmiş  hidroksitoluen-BHT

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2‘den fazla olmamalıdır

Di-n-oktiltin-bis(2-etilheksil)maleat

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2‘den fazla olmamalıdır

5-Çözücüler

Maddelerin toplam ağırlığı kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.6 mg/dm2‘yi geçmemelidir

Bütil asetat

 

Etilasetat

 

Izobütil asetat

 

Izopropil asetat

 

Propil asetat

 

Aseton

 

1-bütanol

 

Etanol

 

2-bütanol

 

2-propanol

 

1-propanol

 

Siklohekzan

 

Etilenglikol monobütileter

 

Etilenglikol monobütileter asetat

 

Metiletil keton

 

Metilizobutil keton

 

Tetrahidrofuran

 

Toluen

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2‘den fazla olmamalıdır

 

             GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında ürünleri üreten ve satan iş yerleri altı ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu iş yerleri hakkında 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.