ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN SERAMİK MALZEMELER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2007/30)

 

15 Haziran 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26553

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA

BULUNAN SERAMİK MALZEMELER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 2007/30)

 

             MADDE 1 – 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliğinin 5 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Aynı şekilli, boyutlu, dekorasyonlu ve sırlı en az üç seramik malzeme örneğinin, Ek-2 ve Ek-3'de belirtilen şartlar altında analiz edilmesi durumunda; bu malzemelerden ekstrakte edilen kurşun ve/veya kadmiyumun ortalama miktarları belirlenmiş limitleri ve ayrı ayrı her bir örnek, verilen limitlerin %50'sinden fazlasını geçmiyorsa, seramik malzemeler Tebliğ koşullarını sağlamış kabul edilir."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-3'ü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"EK-3

Kadmiyum ve Kurşun Migrasyonu Analiz Metotları

 

             1. Amaç ve Uygulama Alanı

             Bu metot, kurşun ve/veya kadmiyumun spesifik migrasyonunu tespit eder.

             2. Prensip

             Kurşun ve/veya kadmiyumun spesifik migrasyonunun belirlenmesi 4. maddedeki performans kriterlerini sağlayacak bir enstrümental analiz metodu ile yapılır.

             3. Reaktifler

             - Tüm reaktifler aksi belirtilmedikçe, analitik kalitede olmalıdır.

             - Referansın suya göre yapıldığı yerlerde su, daima damıtık suyu veya eşit kalitedeki suyu ifade eder.

             3.1. Asetik asit, % 4'lük, (hacim/hacim) sulu çözeltisi: 40 mL glasiyel asetik asit su ile 1000 mL'ye tamamlanır.

             3.2. Stok çözeltiler

             % 4'lük asetik asit çözeltisi içerisinde sırasıyla 1000 mg/L kurşun ve en az 500 mg/L kadmiyum içeren stok çözeltileri hazırlanır.

             4. Enstrümantal Analiz Metodunun Performans Kriterleri

             4.1. Tespit sınırı: Kurşun ve kadmiyum için aşağıdaki değerlere eşit veya daha düşük olmalıdır:

             - Kurşun için 0.1 mg/L

             - Kadmiyum için 0.01 mg/L

             Tespit sınırı; cihazın birikim gürültüsünün iki katına eşit bir sinyal veren, % 4'lük asetik asit içerisindeki elementin konsantrasyonu olarak tanımlanır.

             4.2. Tayin sınırı kurşun ve kadmiyum için aşağıdaki değerlere eşit veya daha düşük olmalıdır:

             - Kurşun için 0.2 mg/L

             - Kadmiyum için 0.02 mg/L

             4.3.  Geri Alma: % 4'lük asetik asit çözeltisine eklenen kurşun ve kadmiyumun geri alımı, eklenen miktarın % 80-120‘ si kadar olmalıdır.

             4.4. Seçicilik: Kullanılan enstrümental analiz metodu spektral girişimlerden ve matriksden etkilenmemelidir.

             5. Metot

             5.1. Örneğin hazırlanması

             Örnek temiz olmalı, testi etkileyecek yağlar ve diğer maddeleri içermemelidir.

             Örnek, yaklaşık 40 ºC sıcaklıkta, ev tipi sıvı deterjan içeren bir çözeltide yıkanır. Öncelikle musluk suyunda ve daha sonra da damıtık suda veya eşit kalitedeki suda durulanır. Herhangi bir paslanmayı önlemek için ortamda bulunan su uzaklaştırılır ve kurutulur. Test edilecek yüzey temizlendikten sonra dokunulmamalıdır.

             5.2. Kurşun ve/veya kadmiyumun belirlenmesi

             - Hazırlanmış örnek Ek-2‘de belirtilen şartlarda test edilir.

             - Kurşun ve/veya kadmiyum tayini için test çözeltisini almadan önce, örnek içerikleri homojenize edilerek, herhangi bir çözelti kaybını veya test edilen yüzeyin aşınmasını önleyen uygun bir yöntem uygulanır.

             - Her bir seri tayin için kullanılan reaktif üzerinde bir kör test yapılır.

             - Kurşun ve/veya kadmiyumun belirlenmesi, uygun şartlar altında yapılır."

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.