ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3- MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE BENZOPİREN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (NO: 2008/11)

 

15 Mart 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26817

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KURŞUN, KADMİYUM,

CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE

BENZOPİREN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN

NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ

METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞNO: 2008/11)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için gıda maddelerinden numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma metodunu ve resmi kontrollerde kullanılan analiz metotları için numune hazırlanmasını ve analiz metodu kriterlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ‘de geçen;

             a) 3-MCPD: 3 Monokloropropan 1,2-diol,

             b) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

             c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             ç) Birincil numune / İnkremental numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan materyal miktarını,

             d) CEN: Avrupa standartlar komitesini,

             e) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi,

             f) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen numuneyi,

             g) Parti: Numuneyi alan resmi kişi tarafından orijin, çeşit, ambalajlayıcı, ambalaj tipi, işaretleme, sevkiyatı yapan gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıda maddesinin tanımlanabilir miktarını,

             ğ) PTFE: Politetra flor etileni,

             h) Şahit numune: Paçal numuneden itirazlı durumlar için ayrılan numuneyi,

             ifade eder.

             Numune alma

             MADDE 5 – (1) Gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma usul ve esasları Ek-1‘de yer almaktadır.

             Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

             MADDE 6 – (1) Gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için analiz metodu kriterleri ve numune hazırlama usul ve esasları Ek-2‘de yer almaktadır.

             Avrupa Birliğine uyum

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 333/2007 sayılı "Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-MCPD ve Benzopiren Seviyelerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen" Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği‘ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

             Denetim

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğe ait hükümler; 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre Bakanlık tarafından denetlenir.

             Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğle; 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kurşun, Kadmiyum, Civa ve 3-Monokloropropan-1,2-diol Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Uyum zorunluluğu

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden resmi kontroller için numune alan ve analizi yapan kurum ve kuruluşlar ithalatta, yurtiçinde ve ihracatta bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

Dosyalar

(142 KB)

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.