ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 52 (ISSN -1303-4707)

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 56-2023/BÜLTEN

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
GIDA KAYNAKLI HASTALIKLARDA YASAL SÜREÇLER VE MESLEK ETİĞİ KİTABI

Tüm Kitaplar »

5996 SAYILI KANUN GEREKÇE GÖSTERİLEREK KOMBİNA VE PARÇALAMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN GIDA MÜHENDİSLERİNİN İŞTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN RESMİ YAZIMIZA, KKGM TARAFINDAN CEVAP VERİLMİŞTİR.

    Yayına Giriş Tarihi: 05.01.2012  Güncellenme Zamanı: 19.06.2012 10:47:43  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 20.01.2011 11:49:28

5996 sayılı kanun gerekçe gösterilerek kombina ve parçalama tesislerinde çalışan gıda mühendislerinin işten çıkarılmasına ilişkin 20.01.2011 tarihinde  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne iletilen görüşlerimizin bulunduğu resmi yazımıza KKGM tarafından verilen cevap yazısı ve bu yazıya dayanılarak Odamızca hazırlanan 29.03.2011 tarihli resmi yazımız ve cevabı aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

Tarih: 29.03.2011
Sayı: 2011/0233

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne

İlgi       :  a) 20.01.2011 tarih ve 2011/0047 sayılı yazımız

               b) 24.02.2011 tarih ve 008045 sayılı yazınız

Konu  :  5996 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek kombina ve parçalama tesislerinde çalışan Gıda Mühendislerinin işten çıkarılması

Bildiğiniz gibi İlgi a) yazımızda; tarafınıza 5996 sayılı Kanun‘un ekinde ‘‘kesimhane, kombina ve parçalama işlemi yapılan yerler"de istihdamı zorunlu personel olarak görev alabilecek tek meslek grubunun Veteriner Hekim olarak belirtilmesinin pek çok Gıda Mühendisinin işten çıkarılmaya başlanmasına ve hak kayıplarına neden olduğunu bildirmiş ve 5996 sayılı Yasa‘da geçen "parçalama tesisleri ve kombinalar"  ifadesinin açık ve net olarak tanımlanmasının, çalışmakta olan Gıda Mühendislerinin işten çıkarılmasını önleyecek tedbirlerin ivedilikle alınmasının, bu alanda oluşan boşluğun düzenleyici işlemlerle doldurulmasının ve bu konudaki düzenleyici işlemlerin kısa sürede yürürlüğe konulmasının gerekliliğini bilgilerinize arz etmiştik.

Yazımıza cevaben tarafımıza ilettiğiniz yazıda; ayrıntılı maddeler halinde hangi durumlarda tesislerin "parçalama tesisi" sayılmayacağı ve gıda mühendislerinin de görev yapabileceği belirtilmiş, bu kapsamda ruhsat konularının da doğru olması şartıyla ürünü direkt son tüketiciye satan işletmelerde gıda mühendislerinin de çalışabileceği belirtilerek; "Et parçalama tesisi ruhsatı olup, direkt son tüketiciye satış yapan işletmelerin ruhsat değişikliği yapmaları kaydıyla "et ve et ürünleri işleyen tesisler" kapsamında değerlendirileceği ifadesi ilave edilmiştir.

Bir kesimhanede veya kombinada, kesim öncesi ve sonrasında Veteriner Hekim tarafından yürütülen muayene ve peşinden gıda zincirine girmesinin uygun olduğunu gösterir damgalama/işaretleme işleminin uygulanması ve yine o tesiste yapılan parçalama işlemlerinin "et parçalama" tanımı içerisinde bulunması önemli ve gereklidir. Ancak; bu aşamadan sonra, gıda zinciri içerisinde marketlere ya da diğer satış yerlerine ulaşmış karkas parçalarının daha ufak parçalara ayrılarak direkt tüketiciye sunulması veya bir başka yere nakledilmesinde, hekimlik vasfını şart kılacak koşullar söz konusu değildir. Bu aşamadan sonra hammadde olarak kullanılan ya da doğranarak işlenmeye hazır hale gelen üründe gıda güvenliğinin sağlanması yeterlidir.  Artık sorun sadece gıda güvenliğinin takibidir. Bu işlemi gıda mühendisleri, veteriner hekimler veya ziraat mühendisleri (gıda bölümü)  yürütebilmelidirler. Bu bakışla "Et Parçalama Tesisi" tanımının sadece kesim yapılan yerlerle sınırlı tutulması bilimsel açıdan doğru ve anlaşılır olacaktır. AB‘de yapılan da budur.

Diğer yandan; yapılacak uygulamanın sadece belirlenen tanım ve kriterlere dayalı olarak yürütülmesi mümkün iken; işletmelerin ruhsatında değişiklik istemek, işveren tarafından "zorluk" olarak görülmekte, ruhsatla uğraşmak yerine çalışanını değiştirmek daha kolay görülebilmektedir. Bu durum da; haksız uygulamalara neden olmaktadır.

Gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan kurumunuz; aynı zamanda bu zincirde görev yapan tüm meslek gruplarının hak kayıplarının önlenmesinde aynı hassasiyeti göstermek sorumluluğunu da taşımaktadır. Gereğini bilgilerinize sunar, ulaşılan sonucun tarafımızla da paylaşılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Yönetim Kurulu a.

Petek ATAMAN
Başkan

 

                                                                                               

 

 

 

5996 sayılı kanun gerekçe gösterilerek kombina ve parçalama tesislerinde çalışan gıda mühendislerinin işten çıkarılmasına ilişkin 20.01.2011 tarihinde  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne iletilen görüşlerimizin bulunduğu resmi yazı aşağıdaki gibidir.   

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne

Konu:  5996 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek kombina ve parçalama tesislerinde çalışan Gıda Mühendislerinin işten çıkarılması

5179 sayılı Kanun gereğince kombina ve parçalama tesislerinde Gıda Mühendisleri de çalışmakta iken, 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve ekinde ‘‘kesimhane, kombina ve parçalama işlemi yapılan yerlerde istihdamı zorunlu personel olarak görev alabilecek tek meslek gurubunun Veteriner Hekim olarak belirtilmesi ile pek çok Gıda Mühendisi işten çıkarılmaya başlanmış, hak kayıpları ve mağduriyet söz konusu olmuştur.

İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü‘nden Real Hipermarketler Zinciri A.Ş‘ne gönderilen 03.01.2011 tarihli, ‘‘sorumlu yönetici istihdamı‘‘ konulu  yazıda da, yasa dayanak gösterilerek ‘‘kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesislerinin çalıştırması gereken personelin veteriner hekim olması gerektiği..., uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı‘‘ ihtar olunmakta, Gıda Mühendislerinin hak kaybına yol açan bu uygulama, Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından bildirilmektedir.

Hayvansal gıdalarda, kesim öncesi ve sonrasında Veteriner Hekim tarafından yürütülen muayene ve peşinden gıda zincirine girmesi uygun olduğunu gösterir damgalama/işaretleme işleminden sonra, insan tüketimine sunulması uygun olan etlerin, ürünün insan sağlığına uygun üretilmesi veya gıda güvenliği açısından kontrolü hekimlik nosyonu şartı gerektirmemektedir. Bu aşamadan sonra yapılacak kontroller, artık üretim aşamasında oluşacak gıda güvenliği riskleri dahilindedir. Başta Gıda Mühendisleri olmak üzere; gıda hijyeni ve teknolojisi konusunda eğitim alan tüm meslek grupları bu görevi yürütebilmektedir. Ülkemizde 5996 sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar uygulama bu doğrultuda iken, uyum sağlamaya çalıştığımız AB mevzuatı da aynı yaklaşımı sergilemektedir. İnsan tüketimine uygun hayvansal ürünlerin resmi kontrollerinin düzenlenmesine ilişkin özel kuralları ortaya koyan 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 854/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü‘nün açıklamalar kısmının 9. fıkrasında ‘‘özel uzmanlıkları ışığında, kesimevlerinin, av işleme işletmelerinin ve belirli parçalama tesislerinin denetimlerini ve kontrollerini veteriner hekimlerin yürütmesi uygundur. Diğer tipteki işletmelerin denetim ve kontrolleri için en uygun olan elemanların kararlaştırılması üye devletlerin takdirindedir‘‘  denilmektedir. Bu takdir hakkının verilmesi, ülkelerin yetiştirdiği meslek mensuplarının özelliği ve sayılarının farklı olması nedeniyledir. AB Ülkelerinin bir kısmında, Gıda Mühendisleri veya gıda teknolojisi eğitimleri alan ilgili meslek grupları yeterli sayıda bulunmamaktadır.  Ülkemizde söz konusu meslek grupları mevcut olduğuna göre, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da onların da değerlendirilmeleri gerektiği açıktır. Kaldı ki, AB bu zorunluluğu sadece resmi kontrollerde ve belirli tesisler için getirmektedir. Özel sektörde sürdürülecek görevlerde böylesi bir zorunluluk söz konusu değildir.

Yasanın amacının halk sağlığı ve güvenliği olduğundan kuşku yok ise, işten çıkarmanın gerekçesi yasa olmamalıdır.  Bakanlığın, Yasa‘nın yanlış yorumlanmasının önüne geçmekle ödevli olduğundan kuşku bulunmamaktadır. Her yasanın amacının kamu yararı taşıması gerektiği ön koşul ise, Yasa‘nın amacına aykırı olarak Gıda Mühendislerinin iş akitlerinin yasa gerekçe gösterilerek feshi, kamu yararı ve yasanın amacıyla bağdaşmamaktadır. Gıda sektöründe, Gıda Mühendislerinin çalışmasını yasaklayan yasa olarak değerlendirilen 5996 sayılı Kanuna ilişkin bu yanlış algılamayı Bakanlık ivedi olarak çözmelidir. Özel sektörde yapılan görevde kısıtlamaya neden olan "et parçalama işlemi"nin olmadığı bir et işleme tesisi yoktur. "Parçalama tesisi" ifadesinin bunu kapsamadığı açıktır. "Parçalama Tesisi"nin kesim sonrası muayeneden sonra yapılan karkasın belirli oranlarda küçültülmesini kapsaması gerekmektedir. Yapılan düzenleme, hukuk devletinin yaşama geçirilmesinde olmazsa olmaz iki temel ilke olan  ‘‘hukuki güvenlik‘‘ ve ‘‘ hukuki istikrar‘‘ ilkelerine de aykırıdır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, Bakanlığınızın 5996 sayılı Yasa da kullanılan parçalama tesisleri ve kombinalar ifadelerini açık ve net olarak tanımlaması, çalışmakta olan Gıda Mühendislerinin işten çıkarılmasını önleyecek tedbirleri ivedilikle alması, bu alanda oluşan boşluğu düzenleyici işlemlerle doldurması ve bu konudaki düzenleyici işlemlerin kısa sürede yürürlüğe konulması arz olunur.

Yönetim Kurulu a.

Petek ATAMAN
Başkan

 

Güncellenme Zamanı: 02.03.2011 16:45:20
Güncellenme Zamanı: 02.03.2011 17:02:07
Güncellenme Zamanı: 07.02.2012 11:39:43

Okunma Sayısı: 16591

Tüm Oda Görüşleri »

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2023 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA: gidamo@gidamo.org.tr

 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.