ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 51

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 53-2022/BÜLTEN

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

Üyelik

 

Üyelik Statüleri

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin sekizinci maddesine göre, Odanın üyelik statüleri şunlardır:
 
a) Asil Üyelik: T.C. uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde mesleklerini uygulamaya yetkili bulunan, en az dört (4) yıllık gıda mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olan, gıda mühendisi unvanına sahip kişiler odaya başvurarak üye olabilirler.
b) Geçici Üyelik: 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Birlik Ana Yönetmeliği ve diğer düzenlemelere göre Türkiye‘de mesleklerini uygulamalarına izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, gıda mühendisliği eğitimi almış olan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylananların Odaya kaydolmaları ve çalışma izni sürelerinin sonuna kadar geçici üyeliklerini sürdürmeleri zorunludur. Geçici üyeler, oy kullanamazlar, Oda organlarında görev alamazlar ancak, oda asil üyeleri ile aynı sorumlulukları taşırlar.
c) Onur Üyeliği: Türkiye‘de ve yabancı ülkelerde, mesleki çalışmalara önemli katkısı olan, ülke tanıtımına ve mesleğe hizmeti genel kabul gören, gerçek kişilere, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile Onur Üyeliği verilebilir.
d) Öğrenci Üyeliği: Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilir, seçimlerde oy kullanamazlar.

 

Üye Olma Zorunluluğu

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin dokuzuncu maddesine göre, üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

 

1. Gıda mühendisleri, Türkiye‘de gıda mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için, Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadır.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan gıda mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdür.

3. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.

 4. Silahlı Kuvvetler mensupları Odaya üye olamaz ve organlarında görev alamazlar. Ancak üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, mesleki kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü koşullarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASİL ÜYELİK BAŞVURUSU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ana Yönetmeliği‘nin 49. maddesine göre ‘Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya kaydolurlar. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitim esastır.‘ Dolayısıyla Gıda Mühendisleri Odası‘na sadece lisans diplomasında ‘gıda mühendisi‘ unvanına sahip kişiler üye olabilmektedir.
 
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası‘na üye olmak isteyen kişiler, bulundukları ildeki Şubelerimize veya İl Temsilciliklerimize başvurarak gerekli formları doldurabilir, istenilen evrakları ve ücretleri Şubelerimiz veya İl Temsilciliklerimiz aracılığı ile Genel Merkez‘e ulaştırabilirler. Şube veya İl Temsilciliğinin bulunmadığı illerde web sitemizde belirtilmiş olan şartlar yerine getirilmek koşuluyla, istenilen evraklar kargo veya posta yoluyla Genel Merkez adresine gönderilebilir.

ASİL ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.   "Noter veya fakülte onaylı Lisans Diploması fotokopisi" veya "Noter veya fakülte onaylı Çıkış Belgesi fotokopisi" veya "E-Devlet üzerinden alınan ve barkodu bulunan "Yükseköğretim Mezun Belgesi""

(Elden getirilerek aslı gösterilmek suretiyle birimlerimiz tarafından ‘Aslı Gibidir‘ onayı yapılmış olan belgeler de kabul edilmektedir.)

2.      Üye Arşiv Kartı (İmzalı)

3.      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.      3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotokopi kabul edilmez)

5.     Öncesinde Oda‘ya Öğrenci üyeliği var ise öğrenci üye kimliğinin aslı, (Kimlik yok ise bir dilekçe yazılarak belirtilmelidir)

6.      Ücret Makbuzu (Oda Makbuzu veya Posta Çeki veya Banka Dekontu veya vb.)
(50 TL Kayıt + 50 TL Kimlik + 25 TL ilk Aidat olmak üzere toplam 125 TL ücret yatırılması gerekmektedir.)

 

ÜYE ARŞİV KARTI

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖĞRENCİ ÜYELİK BAŞVURUSU

Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilir, seçimlerde oy kullanamazlar.
 
 ÖĞRENCİ ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

   1. Öğrenci Üye Arşiv Kartı (İmzalı)
   2. 2 Adet Fotoğraf
   3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   4. Öğrenci Kimliği Fotokopisi veya Üniversite Belgesi
   5. Ücret Makbuzu (Oda Makbuzu veya Posta Çeki veya Banka Dekontu veya vb.)

     (10 TL Ücretin Yatırılması gerekmektedir)
 

Öğrenci Üye Arşiv Kartı

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ


Soyadı Değişikliği İçin İstenen Belgeler

   1. 1 Adet Fotoğraf
   2. Yeni Cüzdan Fotokopisi
   3. Kimlik değişimi ile ilgili sebebi içerir dilekçe
   4. Üye Arşiv Kartı
   5. 50 TL Kimlik Yenileme Ücreti (Oda Makbuzu veya Posta Çeki veya Banka Dekontu veya vb.)
   6. Oda üye Kimlik Kartının Aslı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜYE KAYIT BELGESİ

 

Üye Kayıt Belgesi İçin Gerekli Belgeler (Oda`ya Üye Olduğunu Gösteren Belge) 

1.         Üye Kayıt Belgesi Başvuru/ Talep Formu

2.         Gıda Mühendisinin varsa üyelik aidat borcunun ödendiğine dair makbuz veya dekont

3.         Üye Kayıt Belgesi ücret bedeli 350,00-TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜYELİK AİDATI

 

2022 Yılı Üyelik Kayıt ve Aidat Ücretleri

 

  • Kayıt Bedeli:50 TL
  • Kimlik Ücreti: 50 TL
  • Aidatı : 25 TL/Ay 

 

ÖNEMLİ NOT:

12-13 Mart 2022 tarihlerinde yapılan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 14. Olağan Genel Kurul‘unda delegelerin aldığı Genel Kurul Kararı ile aidat tutarı 2022 yılı için 25,00- TL/Ay, 2023 yılı için ise 35,00- TL/Ay olarak belirlenmiştir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hesap Numaralarımız

Alıcı Adı: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 

Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesi.......   00158007288194292
IBAN ....... TR850001500158007288194292
 
İş Bankası Meşrutiyet Şubesi...................  4213-959859
IBAN ....... TR390006400000142130959859
 
Garanti Bankası Kızılay Şubesi...........   6202265
IBAN ...... TR880006200008200006202265

Yapı ve Kredi Bankası  Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi..........58715008
IBAN...... TR520006701000000058715008

 
Posta Çeki......................................  149412

Bu sayfa 05.07.2010 gününden itibaren 32768 defa okunmuştur.

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2022 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA: gidamo@gidamo.org.tr

 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.