TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ÇALIŞTIRILMASI İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL BELGESİ

ÇALIŞTIRILMASI İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL BELGESİ
MERKEZ
Yayına Giriş: 28.01.2011 Son Güncelleme: 28.01.2011

ÇALIŞTIRILMASI/ İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ÜYELİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi Kontrol Formu
 2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 •   İşe giriş bildirgelerinde Gıda Mühendisleri için belirlenen Meslek Kodu 2141.13‘tür.
 1. Noter Onaylı Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi
  • Sözleşme mutlaka Odamızın sözleşme örneği gibi olacak, sözleşme örneğindeki maddelerle çelişmemek kaydıyla, sözleşmelerde ek hükümler yer alabilecektir.
  • Noter onaylı sözleşmenin aslı veya "aslı gibidir" açıklaması bulunan onaylı fotokopisi verilecektir. Aslı gibidir onayını şube ve temsilcilikler de belgenin aslını görmek şartıyla yapabilecektir.
  • Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinde yer alan işletme adresi ile İşletmenin üretim konusu, motor gücü ve çalışan sayısını gösteren belgede (kapasite raporu vb.) yer alan işletme adresinin aynı olmasına dikkat edilecektir.
 • TMMOB Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak imzaladığımız protokolde "ilgili mevzuata göre Çalıştırılması Zorunlu Personel`in alabileceği ücret Kamu Sektöründe çalışan 8/1 derecesindeki mühendisin maaşından az olmayacaktır." denilmektedir. Buna göre; Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personelin ücreti; kamu sektöründe çalışan 8/1 derecesindeki mühendisin maaşı dikkate alınarak Oda tarafından belirlenen ücretten düşük olmayacaktır.  (3 Oda Protokolü için tıklayınız)
 • 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personelin alabileceği en az ücret tutarı aylık net 53.000,00 TL (Elli Üç Bin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
 1. İşletmenin Kapasite Raporu veya Buna Denk Belge
  • İşletmeninin büyüklüğünü belgelemek üzere Kapasite Raporu aranacaktır. Kapasite Raporu düzenlenemeyen durumlarda; Kapasite Raporu yerine TOBB ve bağlı odaları veya Esnaf Sanatkar Odaları gibi meslek kurumları vb. tarafından düzenlenmiş olan diğer belgeler de kabul edilebilecektir.  Ancak bu belgede işletmede çalışan işçi sayısı, işletmenin motor gücü, üretim konusu ve belgenin geçerlilik süresi mutlaka yer alacaktır. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik olduğu belgeler kabul edilmeyecektir.
  • Kapasite raporu veya buna denk belgenin, aslı veya "aslı gibidir" açıklaması bulunan onaylı fotokopisi verilecektir. Aslı gibidir onayını şube ve temsilcilikler de belgenin aslını görmek şartıyla yapabilecektir.
  • İşletmelerin çalışan sayısı açısından büyüklüğü tespit edilirken, toplam personel sayısı dikkate alınacaktır.
 • İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinde yer alan işletme adresi ile kapasite raporunda yer alan işletme adresinin aynı olmasına dikkat edilecektir.
 1. Fotoğraf (1 adet)
  • Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesine yapıştırılmak üzere başvuru sahibine ait son altı ay içerisinde çektirilmiş mevzuata ve konuya ilişkin yargı kararlarına uygun bir adet vesikalık fotoğraf verilecektir. Fotoğraf için fotokopi kabul edilmeyecektir.      
 1. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi Hizmet Bedeli
 • Düzenlenecek Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi hizmet (ücret) bedeli 2024 yılı için 2300,00-TL (İki Bin Üç Yüz Yüz Türk Lirası)‘dır. 
 • Bu ücret, Odamıza (Genel Merkez, Şube ve Temsilcilikler) elden ödenebilir veya aşağıdaki hesap numaralarımızdan birine yatırılarak banka dekontu/makbuz diğer evraklarla birlikte Odaya gönderilmelidir.
 1. Belge İsteme Tarihi İtibarıyla Varsa Üyenin Aidat Borcunun Ödenti Belgesi
 • Aylık aidat ücreti 2024 yılı için 100,00-TL (Yüz Türk Lirası)‘dır.


ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi için başvuran üyelerimizin, varsa üyelik aidat borcunu kapatmaları gerekmektedir. Borcun kapatıldığına dair banka dekontu/makbuz diğer evraklarla birlikte Odaya gönderilecektir. Borcu olan üyelere belge düzenlenmeyecektir.
 2. Verilen İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi, sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacak ve İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin devam etmesi halinde, her yıl yeni belge düzenlenecektir. Sözleşmede ‘Bu sözleşme .............. tarihinden itibaren başlar‘ gibi bir ifade bulunması halinde sözleşme başlangıç tarihi belirtilen tarihtir. Böyle bir ifade içermeyen sözleşmeler için başlangıç tarihi, sözleşmenin taraflar arasında imzalanmış olduğu tarihtir.
 3.  İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin başlama ve bitiş tarihi net olarak belirtiliyorsa ve yeni sözleşme gönderilmezse, süre bitiminde sözleşme kendiliğinden sona erdiğinden İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi iptal edilecektir. Sözleşmede bitiş tarihi belirtilmemişse, "Sözleşmenin süresi .... yıldır." gibi ifadeler varsa ve belirtilen süre sonunda fesih bildirilmezse, sözleşme süresi kendiliğinden uzayacaktır.
 4. Belgelerin kaybolması halinde, durumun 15 gün içerisinde Odalara bildirilmesi zorunludur. Bildirilmemesi durumunda, doğabilecek hukuki sonuçlardan İstihdamı Zorunlu Personel sorumlu olacaktır.
 5. Herhangi bir özel işte veya işletmede veya kamuda tam zamanlı olarak görev yapan kişilerle kendi adına işletmesi bulunan kişilere (gıda işletmesi olanlar dışında) kesinlikle Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi verilmeyecektir. Kendi adına firması bulunan kişilerden gıda işletmesine sahip olanlara, kendi işletmesi için İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi verilebilecektir.


ÇZP Belge Feshi İçin Gerekli Evraklar

 • Sözleşme, işverenle karşılıklı veya tek taraflı olarak noter aracılığı ile fesih edilebilir, belge Odamıza gönderilebilir.
 • İşveren ve Gıda Mühendisi karşılıklı olarak sözleşmenin fesih edildiğine dair kendi aralarında imzalı kaşeli belge düzenleneyebilir, Odamıza gönderebilir.
 • Gıda Mühendisinin işten çıkış bildirgesi ile veya barkodlu SGK hizmet dökümünde firmadan çıkış tarihi görünüyorsa, e-devletten alacağı barkodlu hizmet dökümü ile belge feshi yapılması için dilekçe yazarak Odamıza başvurabilir. 
 • Gıda Mühendisi, işletmeden ayrıldığını bir dilekçe ile bulunduğu ildeki Tarım Orman Müdürlüğü'ne bildirebilir, Tarım Orman Müdürlüğü`nden aldığı gelen evrak kabul numarası ile verdiği evrakı belgelemek koşuluyla (yazının 2.nüshası, fotokopisi vb.) Odamıza işletmeden ayrıldığını bildirebilir.


*
Yukarıdaki her durumda ÇZP belgenizin firmada bulunan aslının Odamıza gönderilmesi ve mühendisin işten ayrılış tarihine göre var ise ÇZP belgesinin yenileme ücretlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.


---------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------

ÇALIŞTIRILMASI/ İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ÜYELİK BELGESİNİN YILLIK OLARAK YENİLENMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi Kontrol Formu
 2. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesinin aslı
 3. Gıda Mühendisinin bir adet fotoğrafı
 4. Gıda Mühendisine ait güncel Barkodlu / Karekodlu SGK hizmet dökümü
 5. Varsa Gıda Mühendisinin üyelik aidat borcunun ödendiğine dair makbuz veya dekont
 6. İşletmenin kapasite raporunun geçerlilik süresi dolmuşsa yeni kapasite raporu veya buna denk belge
 7. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi ücret bedeli 

---------------------------------------------------------------------

KENDİNE AİT İŞLETMEDE ÇALIŞTIRILMASI/ İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL OLMAK ÜZERE BELGE BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi Kontrol Formu
 2. İşletmenin Kapasite Raporu veya Buna Denk Belge
 3. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 4. İmza Sirküleri
 5. Fotoğraf (1 adet)
 6. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi ücret bedeli

---------------------------------------------------------------------

FİRMA UNVANININ DEĞİŞMESİ DURUMUNDA İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ÜYELİK BELGESİNİN YENİLENMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi Kontrol Formu
 2. Dilekçe
 3. Fotoğraf (1 adet) 
 4. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesinin aslı
 5. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 6. Kapasite Raporu veya Buna Denk Belge
 7. Çalıştırılması/  İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi ücret bedeli 

---------------------------------------------------------------------

FİRMA ADRESİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ÜYELİK BELGESİNİN YENİLENMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi Kontrol Formu
 2. Dilekçe
 3. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesinin aslı
 4. Fotoğraf (1 adet)  
 5. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 6. Kapasite Raporu veya Buna Denk Belge
 7. Çalıştırılması/ İstihdamı Zorunlu Personel Üyelik Belgesi ücret bedeli

---------------------------------------------------------------------

HESAP NUMARALARIMIZ

Alıcı Adı: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 

Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesi.......   00158007288194292
IBAN ....... TR850001500158007288194292
 
İş Bankası Meşrutiyet Şubesi...................  4213-959859
IBAN ....... TR390006400000142130959859
 
Garanti Bankası Kızılay Şubesi...........   6202265
IBAN ...... TR880006200008200006202265

Yapı ve Kredi Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi..........58715008
IBAN...... TR520006701000000058715008 

Posta Çeki......................................  149412

 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 22259