TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN SAYISI KONTROLSÜZ BİÇİMDE ARTTIRILMAKTADIR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN SAYISI KONTROLSÜZ BİÇİMDE ARTTIRILMAKTADIR
MERKEZ
Yayına Giriş: 29.08.2013 Son Güncelleme: 29.08.2013

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN SAYISI KONTROLSÜZ BİÇİMDE ARTTIRILMAKTADIR  

29.08.2013  

Gıda Mühendisliği; güvenli gıda arzının sağlanmasında vazgeçilmez olan meslek dallarından biridir. Ancak neredeyse her ilde en az bir bölüm açılması; bu bölümlerde kalite açısından homojen bir eğitim verilmesinin sağlanamayışı ve halen fiilen oluşan ihtiyacın çok üstünde Gıda Mühendisi mezun edilmesi, benzer duruma maruz kalan diğer meslek dallarında olduğu gibi toplam kaliteyi olumsuz etkileyerek önemli sorunlara neden olmaktadır. 

2013 ÖSYS Lisans Yerleştirme Kontenjan Kılavuzu‘nda 2. Öğretimler de dahil olmak üzere Gıda Mühendisliği eğitimi veren program sayısı toplam 75 adeti bulmuştur. Toplam öğrenci kontenjanı ise yaklaşık 4200‘dür.  Bu rakamlar, bir önceki yıla göre program sayısında %20, öğrenci kontenjanlarında ise %16 artış göstermektedir. 

Bizler Gıda Mühendisleri Odası olarak, yıllardır gerek bölüm sayısı gerekse kontenjanların kontrolsüz bir biçimde arttığını ifade ediyoruz.  Gıda güvenliğinin ve kaliteli gıda üretiminin sağlanmasında kritik role sahip olan ve sahip olduğu misyonu yerine getirebilmek için ciddi bir eğitimden geçmesi gereken meslektaşlarımızın yetiştiği Gıda Mühendisliği Bölümlerinin ihtiyacın çok üstünde olduğunu ve yeni bölümlerin kontrolsüz ve taraflarla değerlendirme yapılmadan açılmaması gerektiğini Oda olarak tek başımıza değil, bu konuda eğitim veren kurumların bölüm başkanları veya yetkilileri ile birlikte yıllardır ortak açıklamalar yaptığımız bir durumdur. Tüm bu çağrılara rağmen, Gıda Güvenliği açısından, tüketiciye güvenli gıda sunulması açısından hayati öneme sahip olan gıda mühendislerinin hem sektörde hak ettikleri yeri bulmaları için gereken adımlar atılmamakta, hem de her yıl bölüm sayıları ve kontenjanlar katlanarak artmaktadır...

O zaman soruyoruz:

  • Sektörde ne kadar gıda mühendisi ihtiyacı olduğunu izleyen ve belirleyen var mıdır?

  • Yok ise bu işi yapmakta olan bizlerin sözleri yıllardır neden boşa gitmektedir?

  • Yeni bölümlerin açılması nasıl bir planlama ile yapılmaktadır?

  • Mezun olan ve halen öğrenimine devam eden meslektaşlarımızın nerelerde ve hangi koşullarda istihdam edilecekleri, edilmekte oldukları kamu otoritesinin sorun alanı değil midir? Değilse ilgilisi kimdir?

  • Bu kararda sadece üniversite senatosunun bölüm açmaya karar vermesi yeterli olabilir mi?

  • Bunca bölüm açılırken sadece iki tanesi için Odamızın görüşü sorulmuş ve ona da uyulmamıştır...

Gıda işletmelerinin sayıca önemli bir bölümü kontrolsüz üretim yapmaktadır. Türkiye‘de üretim ve satış yerleri dahil yaklaşık 500.000 gıda kontrol noktası bulunurken, tüm bu noktalarda güvenli gıda arzı olup olmadığını, izlenebilirliği sağlanıp sağlanmadığını Bakanlık değişik meslek gruplarından oluşan yaklaşık 5000 kişi ile denetlemektedir. Bu koşullarda yeterli denetimden söz etmek mümkün olmamaktadır. Denetimlerin yetersizliği, gıda mühendislerinin sektörde hak ettiği koşullarda bulunmalarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Başta odamız ve var olan bölümlerin yetkilileri olmak üzere gıda ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar bu işte bir yanlış olduğu konusunda hem fikiriz. Yeni açılan bölümlerin bir kısmında sadece 2 öğretim görevlisi ile eğitime başlanmış olduğu bilinmektedir. Ne yazık ki bir kısmında laboratuvar ve uygulamalı eğitimden söz etmek dahi mümkün değildir...  Birçok altyapı sorunu bulunmaktadır... Bu durum eğitim kalitesini de olumsuz etkilemektedir.  Öncelikle alt yapısı yetersiz olan bölümlerin belli bir standarda ulaştırılması son derece önemlidir. Diğer taraftan birçok öğretim üyesi tarafından; kaynakların bu kadar çok sayıda üniversiteye/bölüme dağılımı sonucunda, eğitim düzenini tamamen oturtmuş köklü bölümlerin de kaynaklarının azalmasına neden olduğu, dolayısıyla onların da alt yapılarına, eğitim kalitelerine olumsuz bir çarpan etkisinin olduğu ifade edilmektedir.

Artık umut tacirliğini, bırakma zamanı gelmiştir.

Yeni bölümlerin kontrolsüz ve taraflarla değerlendirme yapılmadan açılması ve kontenjan artırımları durdurulmalıdır.

Eğitim kalitesinin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı gıdaya erişim amacıyla mesleki eğitimde asgari koşulların sağlanması bir zorunluluktur.

Eğitimin standardizasyonu doğrudan YÖK tarafından sağlanmalıdır.

Üniversitelerin yeni bölümleri açılmadan önce başta diğer üniversiteler ve odalar olmak üzere ilgili tüm kurumların görüşleri alınmalıdır.

Bu çığlığı yetkililer duymak zorundadır.

 

Petek ATAMAN
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

Okunma Sayısı: 2738