TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TURİZM SEKTÖRÜNDE GIDA MÜHENDİSİNİN ROLÜ

TURİZM SEKTÖRÜNDE GIDA MÜHENDİSİNİN ROLÜ

Yayına Giriş: 10.01.2024

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak; meslektaşlarımızın iş yaşamlarında onlara yol göstermek amacı ile gıda sektörüne yönelik konularda ve çalışma alanlarında yayınlar hazırladık, üyelerimize katkı sağlayacak çeşitli çalışmalar yürüttük.

“Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ” ekleriye birlikte 06 Aralık 2019 tarihli ve 30970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna tebliğe göre, en az 300 kişi yatak kapasitesine sahip olan konaklama tesislerinden yerinde yemek üretimi ile servisinin yapıldığı (sadece kahvaltı veren konaklama tesisleri hariç) gıda işletmeleri, gıda mühendisi ve belirlenen meslek gruplarını çalıştırmak zorundadır.

Ülkemiz için önemli bir konu olan turizm sektöründe yer alan 300 yatak ve üzeri konaklama kapasitesine sahip otellerde gıda mühendislerinin "Çalıştırılması Zorunlu Personel" olarak istihdam zorunluluğu ile, meslektaşlarımız için de önemli bir çalışma alanı açılmış oldu. Bu kitapçık turizm sektöründe çalışan üyelerimiz için bir kılavuz olması amacı ile, Antalya Şubemizin sorumluluğunda Muğla İl Temsilciliğimizin desteği ve Turizm çalışma grubunun üyelerinin katkısı ile hazırlanmıştır.

Turizm sektörü, dünya genelinde ekonomik büyüklüğü açısından önemlidir ve birçok ülkenin milli gelirine önemli katkılarda bulunmaktadır. Türkiye için de,  ülke ekonomisine katkısı birçok sektöre göre çok daha yüksektir. Turizmin büyümesi, sadece konaklama ve ulaşım gibi temel unsurlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda gıda ve yeme-içme sektörünün de büyük bir parçasını oluşturur. Gıda mühendislerinin turizm sektöründeki rolü, bu sektörün sürdürülebilir olması, büyümesi ve başarısı için hayati bir öneme sahiptir.

Turizm sektörü hijyen ve kalite hizmeti sunan çok hassas bir sektör olup tüketicilerin ve turistlerin güven duymaları bu sektörü büyütebileceği gibi, herhangi bir güvensizlik durumu sektörü krize sokabilmektedir. Bu açıdan turizmde gıda güvenliğini sağlamak ve turistlerin güvenini kazanmak, sektör için çok önemlidir. Turizm sektöründe gıda mühendisinin rolü, işte bu nedenle kritiktir. Gıda güvenliği, insan sağlığı açısından en temel sorunlardan biridir. Gıda güvenliğinin yetersizliği; zehirlenmelere, enfeksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle, gıda üretimi ve işleme süreçlerinin titiz bir şekilde kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında, gıda mühendisi yenilik ve çeşitlilik konularında önemli rol oynar, sürdürülebilir üretim konusunda  etkin şekilde katkı sağlar, işletmenin sürdürülebilir gıda tedarik zincirini kurmasına, gıda kayıp ve atıklarının azaltmasına yardımcı olur.

Gıda Mühendisleri, turizm işletmelerinde gıdaların güvenli olarak yerli ve yabancı turistlere sunulmasını sağlayarak, tüketici sağlığını ve memnuniyetini en üst düzeyde önemseyerek, işletmelerin karlılığına ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağlayarak, vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Bu kitapçığın sektörde çalışan tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileyerek, katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkürü borç biliriz.

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
14.Dönem Yönetim Kurulu

Çalışmayı hazırlayan komisyon üyeleri:

Ali Manavoğlu, Taylan Açıkgöz, Kadir Süzme, Cem Kösemeci,
Cüneyt Kaya, Öznur Tuna, Hale Günay, Süreyya Kalkan,
Esef Özat, Ayşenur Doğmuş, İlke Curacı

Dosyalar