TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
MERKEZ
Yayına Giriş: 08.03.2022 Son Güncelleme: 08.03.2022

 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların, insan hakları temelinde siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi; ekonomik, siyasi ve sosyal alandaki başarılarının vurgulanması ve artması yönünde desteklenmesi amaçları doğrultusunda, kadın hakları hareketinin odak noktası ve simgesi olma özelliği ile Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında tanımlanmış ve uluslararası bir gün olarak ilan edilmiştir.

Dünya Kadınlar Günü`nün temelini oluşturan, 8 Mart 1857‘de ABD‘nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda hayatını kaybeden 129 kadın işçiyi ve mücadelelerini saygıyla anıyoruz.

Türkiye‘de Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlanmış, ancak bu tarihten sonra uzun yıllar boyunca çeşitli nedenlerle kutlamalara izin verilmemiştir. Bununla birlikte, 1984 yılı itibarıyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" her yıl çeşitli aktivitelerle kutlanmaktadır.

Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin yaygınlaşması, toplumda kadın hakları konusunda bir farkındalık yaratmış ve böylece toplumsal cinsiyet ayrımcılığı daha çok sorgulanmaya başlanmıştır.

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sürmekte olan savaşın, masum kadınlar ve çocuklar üzerindeki acımasız etkisiyle gölgelenmiştir.

Ülkenin ve dünyanın sınav verdiği bu zorlu günlerde, her türlü baskıya, zorbalığa rağmen canı pahasına mücadeleyi bırakmayan tüm dünya kadınlarına selam olsun.

Anayasal ve insan haklarımızın sürekli ihlal edildiği, hukuksuzluğun, kadın cinayetlerinin, şiddetin ve rant uğruna doğa talanının arttığı, kadınların taleplerinin yok sayıldığı bu karanlık günlerde her ne kadar bir gece yarısı meclis iradesi yok sayılarak İstanbul Sözleşmesi feshedilmiş olsa da İstanbul Sözleşmesi`nden Vazgeçmeyeceğimizi,

İş bölümünün cinsiyete değil liyakate dayalı olmasını savunduğumuzu ve tarafı olduğumuz "Erkekler ve Kadınlar Eşit İşlerde, Eşit Ücret ve Sosyal Haklara Sahiptir" ` diyen Uluslararası Çalışma Örgütü`nün ILO 100 No`lu Sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesini, 

25 Haziran 2021`de yürürlüğe girmiş olan ‘Çalışma Hayatında Zorbalık ve Tacize Maruz Kalan Herkesi Korumayı ve Güçlendirmeyi Hedefleyen "ILO 190 No`lu Sözleşme`nin İmzalanmasını ve Uygulanmasını" istiyoruz.

Kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşam içinde eşit olacağı "bir başka dünyanın" mümkün olduğu inancıyla;

"Kadın-erkek yan yana, omuz omuza, yaşamın her alanında" şiarıyla, Anayasal ve insan haklarımızı korumak için, Cumhuriyet değerlerini korumak için, emekten, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten yana bir ülke ve barış içinde bir dünya için mücadelemizi büyütme kararlılığında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 513