TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

SMM

MERKEZ
Yayına Giriş: 21.02.2024 Son Güncelleme: 21.02.2024

SMM Gıda Mühendisi Nedir? Tescilli Büro Nedir?

Odamız birçok meslek odasının yaptığı gibi serbest çalışmakta olan meslektaşlarımızın görevlerini belirli ilkelere bağlamak, meslek saygınlığını korumak ve en önemlisi hizmet alanlarımızı hukuki bir metinde belirlemek amacıyla 09 Haziran 2012 tarih ve 27959 Sayılı Resmi Gazete‘de Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliğini yayımlamıştır. Yönetmelikte Serbest Müşavir Mühendis unvanına sahip gıda mühendisleri; "Gıda mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten Oda tarafından verilen serbest müşavir mühendis belgesine sahip gıda mühendisleri" olarak tanımlanmaktadır. Yine yönetmelik gereği Serbest Müşavir Mühendislerin Oda‘dan belgelendirilmeden bu görevi yapmamaları gerekmektedir.

SMM Gıda mühendisi olabilmek için; öncelikle yönetmelikte tanımlanan serbest gıda mühendisliği hizmetlerini veren bir şahıs firması/şirketin sahibi veya ortağı veya bu hizmeti veren firmada/şirkette ücretli çalışılıyor olması gerekmektedir. Buradaki "serbest" ifadesi, bu hizmetleri veren şahıs firması veya şirketin, talep eden kişi/kuruma bu hizmetleri ücreti karşılığında vermeye uygun bir mali yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, yönetmelikte tanımlanan tüm serbest mühendislik hizmet ve danışmanlık taleplerini ücreti karşılığında veren bu şahıs firması/şirketin Odamızdan belgelendirilebilmesi için; bünyesinde en az bir gıda mühendisi SMM bulundurması ve işyerinin de Oda tarafından verilen Büro Tescil Belgesi ile onaylanması gerekmektedir. Gıda konusunda hizmet veren, ancak bünyesinde ilgili başka meslek dallarından kişileri çalıştıran bürolar, ilgili odalarca belgelenmektedir.

Bir başka ifadeyle de; yönetmelikte tanımlanan serbest gıda mühendisleri hizmetlerini vermek isteyen Gıda Mühendisleri ve bu mühendisleri istihdam eden bürolar Odamızdan belgeli olmak durumundadır. Söz konusu belgelerde hizmet verilecek özel uzmanlık faaliyet alanlarında, başvuru sahibinin deneyimi ve almış olduğu eğitimler dikkate alınarak yetkilendirme yapılmaktadır. 

Bilindiği gibi SMM uygulaması mesleğimiz için yeni bir uygulamadır ve bu nedenle de başlangıçlarda genellikle yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar SMM için de söz konusu olmuştur. Bu nedenle özellikle açıklamaya gerek duyulan bir konu olarak; "SMM‘ye ve BTB belgesi sahibi firmanın verecekleri hizmetlerle ilgili iş(ler)i kendilerinin sağlayacağı, Odamız ve/veya ilgili Bakanlık, kamu kurumları tarafından herhangi bir iş temininin söz konusu olmadığı" bilinmelidir. Yanlış anlamaların bir nedeni de; Odamızca gündeme getirilmiş olan ve halen üzerinde çalışılmakta olunan "Gıda Danışmanlığı" çalışmaları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nca gündeme getirilen "denetimlerde yetki devri" çalışmalarının aynı dönemlerde gündemde olmasıdır.

 

SMM Ne değildir?

Gıda üretimi yapan bir işletmenin sahibi, ortağı veya çalışan gıda mühendisi SMM değildir, kamuda çalışan gıda mühendisi SMM değildir, yukarıda sözü edilen gıda danışmanları SMM değildir, gıda işletmelerinde veya laboratuvarlarında ücretli görev yapmakta olan meslektaşlarımız ile "istihdamı zorunlu personel" de dahil olmak üzere SMM değildir.

BTB İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Eksiksiz doldurulmuş BTB başvuru formu
 • SMM belgesi/belgelerinin fotokopisi
 • İşyeri kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
 • İmza sirküleri aslı veya noter onaylı örneği (şahıs şirketlerinde imza beyanı)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İşletme defteri yevmiye defteri ön sayfası fotokopisi
 • Büro sermaye şirketi ise; Ticaret Sicili Gazetesi (kuruluş)
 • Büro adi ortaklık ise;
  • Ticaret Sicil Ortaklık Belgesi (en fazla 15 gün önceki hisse durumunu gösteren)
  • Ortaklık sözleşmesi
 • SMM büroda ücretli çalışıyorsa;
  • SMM ile yapılan Noter onaylı ücret sözleşmesinin aslı
  • Aynı firmada daha önce SMM çalışmışsa; SMM‘nin; SGK son 4 aylık sigorta hizmet listesi
 • BTB ücreti makbuzu


SMM İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Eksiksiz doldurulmuş SMM BAŞVURU FORMU
 • SMM ücreti makbuzu
 • İmza sirküleri aslı veya noter onaylı örneği (Şahıs şirketlerinde imza beyanı)
 • Zorunlu SMM eğitimi katılım belgesi, varsa alan eğitimleri belgesi
 • Kişisel Bilgi Formu (Ek Form - 1)
 • Alan eğitimlerinden muafiyet için Ek Form - 2 ve Ek Form - 3 doldurulacak ve ilgili belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.
 • 2 Adet Fotoğraf


GM Kendi adına SMM olarak çalışıyorsa;

      ♦  İşyeri kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
      ♦  Vergi levhası fotokopi
      ♦  İşletme defteri veya yevmiye defteri ön sayfası fotokopisi

GM büroda ortak olarak çalışıyorsa;

      ♦  Ticaret Sicil Ortaklık Belgesi (en fazla 15 gün önceki hisse durumunu gösteren)

GM büroda ücretli olarak çalışıyorsa;

      ♦  Noter onaylı ücret sözleşmesinin aslı

SMM Belgesi ve Büro Tescil Belgesi 2024 Belge Ücretleri

SMM Belgesi (İlk Çıkartma) …..2.500 TL
SMM Belgesi (Yenileme) ……...2.000 TL

BT Belgesi (İlk Çıkartma………..3.000 TL
BT Belgesi (Yenileme)................2.500 TL
 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 857