TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ANADOLU'DA BUGÜN GAZETESİ / 21 OCAK 2024

KONYA
Yayına Giriş: 12.02.2024 Son Güncelleme: 12.02.2024

Mehmet Hulusi Ada güven tazeledi

1223Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 10. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Hulusi Ada, güven tazeledi.


 

Yayınlanma: 21 Ocak 2024 18:44

Gıda Mühendisleri olarak yeni dönemde de üyelerin sesi olacaklarını ifade eden Gıda Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Mehmet Hulusi Ada, yeni dönem hedefleri de şu şekilde paylaştı, “ Ülke, toplum ve üyelerin yararları doğrultusunda, yurdun kaynaklarının işletilmesini, üretim ve kalitesinin arttırılmasını sağlamak, gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak, Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, Meslekle ilgili standartları, normları, teknik şartnameleri ve diğer tüm teknik evrak ve raporları bilimsel bazda ele alarak, ülke ve toplum yararına çalışmalar yapmak, Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, kurslar, ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara belge vermek, Her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak, Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurtiçi ve dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, Gıda Mühendisliği eğitimi veren kuruluşlarla işbirliği yaparak, meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak, Üniversiteler ile gıda sanayi arasında işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmak, Üyelerin iş güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için girişimlerde bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve üyelerin mesleki onurunun ve saygınlığının korunması için gereken önlemleri almak, Üyelerin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmalar yapmak, gerekli önlemleri almak ve kişisel özelliklerine göre istihdam süreçlerine katkıda bulunmak, Toplumun gıda güvencesini ve güvenli gıdaya erişmesini sağlamak üzere her türlü girişimde bulunmak, çalışma yapmak ve politikalara yön vermek, Gıda sanayi ürünlerinin üretiminde kalite anlayışının gelişmesini sağlamak amacıyla her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek ve tüketicilerin korunmasına yönelik her türlü girişimde bulunmaktır,
Toplumun bilinçli gıda tüketimi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimi için her türlü çalışmayı yapmaktır.” İfadelerini kullandı.

Ada'nın başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Mehmet Hulusi Ada
İbrahim Koç
Mehmet Çağlak
Kadir Demir
Memiş Özdemir

Ramazan Çelebi,

Cemile Kaymak

 

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Ethem Öztoklu
Haker Akın
Fatma Gül
Ali Candan
Murat Sorkum
Mehmet Taşkın
Merve Çelepçi

Okunma Sayısı: 115