TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA! YAŞASIN CUMHURİYET!

CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA! YAŞASIN CUMHURİYET!
MERKEZ
Yayına Giriş: 27.10.2023 Son Güncelleme: 27.10.2023

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında! Yaşasın Cumhuriyet!

Bundan tam 100 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, işgalden kurtarılarak bağımsızlığını elde eden bir ülkede, egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olduğu bir yönetim anlayışıyla, demokratik ve laik bir hukuk devletinin kuruluşu gerçekleşti.

Savaşlar ve işgaller altında yıkıma uğrayan, emperyalist devletler tarafından sömürgeleştirilerek yer altı ve yer üstü kaynakları talan edilen ülkemiz; dayanışmanın, kardeşliğin ve fedakarlığın gücüyle ayağa kalkarak kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırmış ve böylece çağdaş cumhuriyete giden yolu açmış oldu.

Cumhuriyet fikri yoksulluktan refaha, geri kalmışlıktan medeniyete, karanlıktan aydınlığa uzanan zorluklar ve engellerle dolu bir yolculuğun esin kaynağı oldu, yüz yıllardır tebaa olarak görülen bir halkı, yurttaş olma temelinde birleştirdi. O yurttaşlık bilincidir ki demokrasi, laiklik, hak ve özgürlükler temelinde yükselen medeniyetin, sökülüp atılması imkansız bir şekilde bu topraklarda kök salmasını sağlayan güç oldu.

Cumhuriyet; bir yönetim biçimi olmanın yanı sıra temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin, hukukun, adaletin, laikliğin ve kadın-erkek eşitliğinin de en temel yapı taşıdır.

Tam da bu nedenle, 100. yılında Cumhuriyeti anlamak ve Cumhuriyet Bayramı`nı coşkuyla kutlamak özel bir anlam ifade etmektedir.

Cumhuriyetin korunması ve güçlendirilerek yaşatılması; temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, hukuku, adaleti, laikliği de korumanın yanı sıra gelecek kuşaklara daha çağdaş, demokratik ve kalkınmış bir ülkeyi emanet etmeyi de sağlayacaktır.

Bugün, içerisinde bulunduğumuz süreçte, bu değerlere müdahalenin özünde Cumhuriyete yönelik bir saldırı olduğunun bilinci içinde, bağımsızlık ve demokrasiye olan inancımız ile, Cumhuriyetin kazanımlarına sıkı sıkıya sarılmanın önemini daha iyi anlıyoruz.

Cumhuriyet her zaman güçlenerek var olmaya devam edecektir.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak; bütün meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, laikliğin ve bilimin aydınlatıcılığında kamu-toplum yararının hakim olduğu, planlama-sanayileşme-kalkınma-tam istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün sağlandığı, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki bir Türkiye özlemiyle kutluyoruz.

Ülkemizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetin ilanının 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Eşit, adil, özgür, gıda güvencesinin sağlandığı, açlık endişesinin kalmadığı ve toplumsal refaha ulaşılan bir gelecek umuduyla...

Yaşasın bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti!

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Okunma Sayısı: 164