TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

DEMOKRATİK GENEL KURUL VE SEÇİM SÜRECİMİZE YAPILAN MÜDAHALELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

DEMOKRATİK GENEL KURUL VE SEÇİM SÜRECİMİZE YAPILAN MÜDAHALELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
MERKEZ
Yayına Giriş: 04.01.2022 Son Güncelleme: 04.01.2022

 

Değerli üyemiz;

Bildiğiniz üzere; TMMOB bünyesindeki meslek odaları, üyelerinin demokratik katılımıyla, her iki yılda bir gerçekleştirilen genel kurul sürecinde geleceğe yönelik hedeflerini belirlemekte, kararlar almakta ve yeni yönetim kurullarını oluşturmaktadır.

Odamızda seçim süreci, Ocak ayında şubelerimizin delege ve yönetim kurulu seçimleri ile başlayacak ve 14. Dönem Genel Merkez Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları da Mart ayında yapılacak Genel Kurul sonucunda belirlenecektir.

Şube ve Genel Merkez delege seçimlerinde tüm üyelerimiz aday olma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

Genel Kurul süreçlerinin katılımcı bir biçimde, bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilmesi temel hedefimizdir.

Bununla beraber; ne yazık ki büyük çoğunluğu gıda mühendisi olmayan, olsa bile Odamıza üyeliği bulunmayan bazı kamu kurumu yöneticilerinin ve bazı sendika temsilcilerinin, bulundukları konumu kullanarak Odamızın Genel Kuruluna müdahil oldukları görülmektedir. Bu kişilerin, üyelerimize ve üyelerimizi istihdam eden işyeri sahiplerine seçimlerde kimi derneklerle bağlantılı belli gruplara oy verilmesi yönünde baskı kurmaya çalıştığı veya bu yönde telkinde bulundukları açık bir şekilde gözlenmektedir. 

Bilinmelidir ki herhangi bir kimsenin, Odaların seçimleri hakkında telkinde bulunması, üyelerimizi makamlarına çağırarak yönlendirmeler yapması, imada dahi bulunması seçme ve seçilme özgürlüğünü zedeleyen bir durumdur ve kabul edilebilir değildir. 

Bu yapılan girişimlerden dolayı, az da olsa, genel kurula katılmaktan çekindiğini beyan eden Üyelerimiz bulunmaktadır. Bunun yanında; kendi iradesine müdahale edildiğini kabul eden birçok üyemiz ise tepki göstererek, özellikle katılacağını ve sürece itirazlarını bu şekilde dile getireceklerini duyurmaktadırlar.

Odanın demokratik çalışma sisteminde yer almadan, hiçbir emek harcamadan çeşitli baskılar ile tepeden inme şeklinde, kimi gıda mühendisliği dernek ve oluşumlarının seçme ve seçilme özgürlüğünü zedeleyen bu tür yaklaşımlar içinde olması çok üzücüdür.

Gıda mühendislerine asgari ücretle çalışmalarını öneren, onlarca gıda mühendisliği bölümü açarak meslektaşlarımızın işsiz kalmasına neden olan, kamuda kayda değer sayıda gıda mühendisi istihdamı sağlamayan anlayışın bir parçası konumundaki bu oluşumlar, ilginçtir ki şimdi de meslektaşlarımıza istihdam sözü vermekte, gıda mühendisleri arasında kamplaşma yaratmaktadır.

Bu ülkenin; demokrasi kültürü gelişmiş, topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşıyan gıda mühendisleri, dün olduğu gibi bugün de bu tür baskılara boyun eğmeden, kişisel çıkarlarını ve konumlarını düşünenleri değil, Odaya ve mesleğe katkı koyabilecek adayların seçimini yapabilecek nitelik ve yetkinliktedir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak, Oda Genel Merkez, Şube ve Temsilcilik yönetimleri, herhangi bir çıkar gözetmeden, özel yaşamlarından fedakârlık yaparak ülkemiz yararına, doğal kaynaklarına, üreticilerine ve tüketicilerine karşı sorumluluk duyarak; meslek onurundan, emekleriyle geçinen meslektaşlarından yana olacak birçok çalışmayı yürütmektedir. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, bütün gıda mühendislerine aittir. Gıda Mühendisleri Odası yönetimleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ilkelerle meslek ve meslektaşlarımız için çalışmaya devam edecektir.

Üyelerimizin; Odamızın bilimsel ve etik anlayışından, meslektaşlarımızın sorunlarından ve ne yapılması gerektiğini bilen anlayışından habersiz olanlara, gereken yanıtı vereceğinden kuşkumuz bulunmamaktadır.

Gıda Mühendisleri Odasının herhangi bir kesimin veya kişilerin çıkar elde etme alanı olmasına izin verilmemelidir, verilmeyecektir! Odamız, seçimlere yasal ve etik olmayan biçimde müdahale etmeye çalışan kurum ve kişilerin takipçisi olmaya devam edecektir.

Bu anlayışla bütün üyelerimizi, aşağıda tarih ve yer bilgisi bulunan şube seçimlerine katılarak, özgür bir şekilde iradelerini ortaya koymaya ve Odamızın demokratik sürecine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

EK: Genel Kurul Tarihleri

 

Okunma Sayısı: 5122