TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ KAPSAMINDA GÜVENLİ GIDA SAĞLIKLI YAŞAM PANELİ NE PANELİST OLARAK KATILIM SAĞLADIK

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ KAPSAMINDA GÜVENLİ GIDA SAĞLIKLI YAŞAM PANELİ NE PANELİST OLARAK KATILIM SAĞLADIK
İSTANBUL
Yayına Giriş: 13.06.2022 Son Güncelleme: 13.06.2022

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından alınan kararla 7 Haziran günü, Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak belirlenmiştir. Gelecek nesillerin yeterli ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla tüm dünyanın gerekli tedbirleri alması son derece önemlidir. Bu yıl Dünya Gıda Güvenliği Günü için "Daha Güvenli Gıda, Daha İyi Sağlık" teması seçilmiştir.

Bu kapsamda TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Merkezimiz tarafından; güvenli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle; gıda güvenliğini artırmak yönünde farkındalık oluşturmak, risklerin tespit edilip önlenmesi ve doğru yönetilmesine olan ihtiyacı hatırlatmak, çözüm önerileri sunmak ve Gıda Mühendisliği mesleğinin önemini kamuoyuna daha iyi anlatmak üzere 07 Haziran 2022 tarihinde Ankara`da "Güvenli Gıda, Sağlıklı Yaşam Paneli" gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen Panele TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ebru AKDAĞ panelist olarak katılım sağladı. 

Panelde; Ebru AKDAĞ küresel iklim krizinin, gıda güvenliği ve güvencesini tehdit ettiğini işaret eden bir sunum gerçekleştirdi. AKDAĞ; insanlık olarak yanlış seçimlerimizin sonucunda şekillenebilecek gelecek için alarm çanlarının çaldığını belirterek Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)`nin raporunda insan faaliyetleri dolayısıyla küresel ısınma en azından son iki bin yılda görülmemiş bir oranda arttığının ortaya konulduğunu işaret etti. FAO gıda fiyatları endeksine göre zaten yılın başında rekor seviyelere ulaşan gıda fiyatlarının, enerji fiyatlarındaki yükselme, Ukrayna savaşı ve iklim krizinin de etkileriyle daha da vahim seviyelere sürüklendiğini belirten AKDAĞ sözlerine şöyle devam etti: "Gıda fiyatlarındaki her %1`lik artış, 10 milyon insanın yoksulluğa sürüklenmesine denk gelmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda Programı`na göre gıda güvencesi olmayan insanlar pandemi öncesi döneme göre 2 kat artarak 276 milyona ulaşmışken, Ukrayna savaşıyla beraber bunun 323 milyona çıkması bekleniyor. Bir yandan iç kargaşalar ve üretimde verim düşüşleriyle artan nüfusu beslemekte zorluk yaşanırken, öte yandan gıda israfı da tırmanıyor. Bugun dünyada her gün üretilen gıdanın %30`u israf ediliyor. Ülkemizin de gıda israfında dünyada 16. sırada yer alması üzücü bir durum. Hem üretimdeki verimi arttırmak hem de gıda israfının azaltılmasında gıda mühendislerinin kritik rolü var. Yine geleceğin alternatif ve besleyici ürünlerinin geliştirilmesinde de gıda mühendislerine ihtiyaç var. Bu nedenlerle gıda mühendislerinin istihdamının arttırılmasına yönelik adımlar atılması oldukça önemli."

AKDAĞ geleceğimizi kurtarmak için karar günün geldiğini işaret ederek, gereken adımları bugünden atarsak iklim değişikliğini sınırlamak için hala zamanımız olduğunu belirtti. Ebru AKDAĞ ayrıca iklim değişikliğinin sadece çevresel koşullar ve verim düşüşüne değil, gıda güvenliği riskleri ve olası salgınları da tetiklediğine dikkat çekerek "çözüm için 2 temel adım var: azaltma ve uyum. Azaltma, sera gazlarının atmosfere salınmasını önleyerek veya salınan miktarını azaltarak iklim değişikliğinin etkilerini daha az şiddetli hale getirmek; uyum ise iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini öngörmek ve bunların yol açabileceği zararları önlemek veya en aza indirmek için uygun önlemleri almak anlamına geliyor. Bunda da hepimize sorumluluk düşüyor." dedi. 

Değerli bilgilerini ve görüşlerini bizlerle paylaşan Yönetim Kurulu Üyemiz Ebru AKDAĞ‘ın şahsında tüm panelistlere, panelin organizasyonunu üstlenen Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

 

Okunma Sayısı: 216