TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

FALEZLER YAPILAŞMA BASKISI ALTINDA BASIN AÇIKLAMASI

FALEZLER YAPILAŞMA BASKISI ALTINDA BASIN AÇIKLAMASI
ANTALYA
Yayına Giriş: 31.01.2023 Son Güncelleme: 31.01.2023

 Antalya İl Koordinasyon Kurulu ‘Falezler Yapılaşma Baskısı Altında` Basın Açıklaması

30.01.2023

30 Ocak 2023 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi`nde Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından "Falezler Yapılaşma Baskısı Altında" konulu basın açıklamasına Şube Yazmanı Rıfat OLGUN katılım sağlamıştır.

Açıklama:

Kıyılar ilk çağlardan bugüne kadar insanlar tarafından konut, ulaşım, ticaret ve turizm nedeniyle çok sık kullanılmakta olup bu sebeple ülkemizde yaşayan insanların kıyı alanlarından yararlanmasında kamu yararı ilkesi bulunması gerekliliği Anayasanın 43. Maddesi ile güvence altına alınmıştır. Türkiye`nin en önemli turizm kenti olan Antalya`nın yaklaşık 640 km`lik sahil şeridi bulunmakta olup kentimizde kıyı bandı boyunca 17 km uzunluğunda ve 30 km yüksekliğinde, oldukça dik yamaçlı falezler yer almaktadır.

Antalya Falezleri; doğal zenginliği, eşsiz flora ve faunası ile taşıdığı değerler nedeniyle koruma altına alınarak " Doğal Sit Alanı" ilan edilmiş olup bu alanların büyük kısmında kesin yapı yasağı bulunmaktadır.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak kamusal görevimizin de bilinciyle, Konyaaltı Varyantından başlayarak Lara Düden Çayının denize döküldüğü alana kadar tüm falez kıyı bandı güzergahında 10.11.2022 tarihinde terinde inceleme ve tespitlerde bulunduk.  Yapılan inceleme neticesinde , "yalı yar" olarak adlandırılan Falezler bölgesinde Anayasaya ve Yasaya aykırı olarak birçok işletme tarafından kamu yararı dikkate alınmadan özel mülk gibi kullanıldığı tespit edilmektedir. Özel işletmelerin kıyada yaptığı işgaller için "Ecrimisil" adı altında para cezaları alınırken, kesilen bu cezalar işletme sahipleri tarafından kira bedeli gibi algılanmaktadır. Gecekondu görüntüsü niteliğinde birçok kaçak/izinsiz yapının bulunduğu falez kıyı bandında; imar barışından faydalanan yapıların tahliyesi sağlanmalı, yeni bir, imar barışı beklentisi ile artan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmeli ve bir an önce nitelikli, bölgenin flora ve faunası ile uyumlu dokunuşlara yer verilmelidir. Falezlerde bulunan kesin yapı yasağına muhalefet ve doğal yapıda yaşanan tahribat son bulmadığı takdirde bölgenin doğal yapısında geri dönülemez hasarlara sebep olmakla birlikte olası doğal afetlerin yaşanılması kaçınılmazdır. Tüm yurttaşlarımız tarafından bilinmelidir ki; kıyılardan yararlanmada herkes eşittir ve özel işletme sahipleri tarafından, vatandaşlarımızın sahil bandını ücretsiz kullanması Anayasa ve Kanunlara göre engellenemez.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı Meslek Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak halkımız ve gelecek kuşaklar adına sorumlu idarelerden beklentimiz, falez kıyı bandındaki doğal dokuya aykırı tüm yapılaşmaların hiçbirine taviz verilmeden gerekli denetimlerin yapılarak ivedi ve etkin müdahale edilmesidir. Saygıyla halkımızın bilgisine sunulur.

 

Okunma Sayısı: 1024