TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN TBMM ÖNÜNDE BULUŞALIM… SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ

MERKEZ
Yayına Giriş: 17.04.2010 Son Güncelleme: 17.04.2010

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere sıra bekleyen "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı"  gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda önemli sorunlar içermekte ve işletmelerin % 80'ini istihdam kapsamı dışında bırakmaktadır.

Komisyon görüşmeleri sırasında yapılmakta olan yanlış, Odalar tarafından dile getirilmiş, kimi milletvekilleri de bu konudaki kaygılarını açıkça ifade etmişlerdir.

Ne yazık ki; Tasarı Ana Komisyon'da bu konuda bir düzeltme yapılmadan kabul edilmiştir.

Bundan sonra sesimizi TBMM'de ve basında etkin bir biçimde duyurma zamanıdır.

Bu kapsamda; sizlerle sürekli iletişim içinde olmaya, basında ve milletvekillerinde hassasiyet oluşturmaya çalışmaktayız. Diğer yandan, değerli akademisyenlerimizin de sivil toplum örgütlerinin de desteğini almaktayız.

Tüm bunların yeterli olmayacağı açıktır. TBMM Genel Kurulu'nda Tasarının görüşüleceği gün; ülke çapında tüm Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Ankara'da toplanacağız. Sözümüzü bir kez de hep beraber alanlarda söyleyeceğiz.

Eylem günü, TBMM'deki takvime göre belirlenecektir. Belirlenen gün, sizlere SMS ve internet yoluyla duyurulacaktır.

Ailelerimiz, TMMOB çatısı altında birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, hocalarımız ve destekleyen sivil toplum örgütleri ile en kalabalık ve katılımcı biçimde TBMM önünde olacağız. Sesimizi hep beraber duyuracağız.

GIDA GÜVENLİĞİNİN RİSKE ATILMASINA DUR DEMEK
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN
TBMM ÖNÜNDE BULUŞALIM…

SEN YOKSAN, BİR EKSİĞİZ


Eylem günü TBMM Genel Kurul gününe bağlı olarak belirlenecektir. Bizi Web'den takip etmeye devam ediniz.


R. Petek ATAMAN

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 755