TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ

MERKEZ
Yayına Giriş: 07.12.2016 Son Güncelleme: 07.12.2016

 

GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Gıda ışınlama esasları

MADDE 8 ‒ (1) Gıda ışınlama işlemi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Gıdalarda gıda kaynaklı hastalıkların azaltılması, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi, çürümenin önlenmesi veya geciktirilmesi ile gıdaların bozulmasının azaltılması, filizlenme, çimlenme ve olgunlaşma ile oluşabilecek gıda kayıplarının azaltılması, bitki ya da bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların gıdadan uzaklaştırılması amaçlarından biri veya birkaçı için belirlenmiş ışınlama dozunda, uygun teknolojik ve hijyenik koşullarda yapılır.

Gıda ışınlamadan amaç patojen mikroorganizmaların gıdadan elimine edilmesidir. "Azaltılması" kelimesi muğlak bir ifade, amaç için yeterli değildir.

 

 

Bozulmaya neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi, çürümenin önlenmesinde gıda ışınlamanın amacı ürünün raf ömrünü uzatmaktır.

 

 

 

Hayvansal ürünlerin ışınlanmasında parazit kaynaklı enfeksiyonların engellenmesi de hedeflenen bir amaçtır.

Gıda ışınlama esasları

MADDE 8 ‒ (1) Gıda ışınlama işlemi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Gıdalarda gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi, çürümenin önlenmesi veya geciktirilmesi ile gıdaların bozulmasının önlenmesiyle ürünün raf ömrünün artırılması, filizlenme, çimlenme ve olgunlaşma ile oluşabilecek gıda kayıplarının azaltılması, bitki ya da bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların etkisiz hale getirilmesi, hayvansal ürünlerde parazit kaynaklı enfeksiyonların engellenmesi amaçlarından biri veya birkaçı için belirlenmiş ışınlama dozunda, uygun teknolojik ve hijyenik koşullarda yapılır.

  

Okunma Sayısı: 948