TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

MERKEZ
Yayına Giriş: 19.06.2019 Son Güncelleme: 19.06.2019

 

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

18 Haziran 2019

Taslağın Geneli Üzerinde Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

EK-1 İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK LİSANS EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI A. Gıda İşletmeleri kısmında,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. sırada yer alan maddeler

 

Gıda güvenliğinin sağlanmasında, mesleki sorumlulukları, "gıdaların üretiminden tüketimine kadar bütün süreçlerde mesleki bilgi ve deneyimleri kullanıp en az maliyet veya kayıpla çözümler sağlayarak ürünlerin kaliteli ve sağlığa uygun şekilde üretilmesi ve tüketilmesi için sorumluluk alan mühendislik dalı" olarak tanımlanan gıda mühendislerinin rolünün büyüklüğü iyi bilinmektedir. Gıda güvenliğini garanti etmenin ilk koşulu, gerek üretim, gerek denetim sürecinde gıda mühendislerinin sektörün içinde yer almasını sağlamaktır.

 

Gıda Mühendisliği bölümlerinde eğitim alan Gıda Mühendisleri eğitimlerinin ilk yıllarında matematik, fizik, kimya ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi ve temel mühendislik derslerini eğitimleri ilerledikçe mühendislik ve gıda mühendisliği alanına özgü dersler alır. 4 yıllık Gıda Teknolojisi alanında eğitim alan Gıda Teknologları ise bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesi ve analizi konuları ile ilgili dersler alır.

 

Gıda Teknolojisi bölümlerinde dersler; genel olarak mikrobiyoloji alanı ve analiz yöntemleri esas alınarak verilmekte, Gıda Mühendisliği bölümlerinde dersler; gıda teknolojisini de kapsayarak ağırlıklı olarak mühendislik dersleri ve proses kurmaya yönelik verilmektedir. Gıda Mühendisleri, gıda teknolojisi alanında örneğin; gıdanın kimyasal değişimleri ile farklı gıdalar elde edilmesi ve tüm mikrobiyolojik bozulmalarını da ele alarak eğitilmekle birlikte bunun yanında mühendislik dersleri ile örneğin; mühendislik termodinamiği, reaksiyon kinetiği, enerji kütle denkliği, ısı kütle transferi, akışkanlar mekaniği, kinetik ve reaksiyon tasarımı, proses kontrol gibi dersleri de alarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

 

Bir Gıda Mühendisi, fabrikanın veya işletmenin hangi proses ile daha uygun üretim yapacağına karar verebilir, prosesin sağlıklı işlemesini, kontrol edilmesini ve üretilen gıdanın geçtiği aşamaları takip ederek gerekli analizlerin yapılmasını sağlar. Bir Gıda Teknoloğu ise üretimi takip eder ve gerekli görülen analizleri yapar.

 

Yukarıda sayılan koşullar göz önüne alınarak mühendislik eğitimi almamış olan Gıda Teknolojisi mezunlarının yeterli eğitim almadığı bir alanda sorumluluk verilerek çalıştırılması uygun olmayacaktır.

Taslakta yer alan meslek unvanları arasından "Gıda Teknolojisi Lisans Programı Mezunu" ifadesinin çıkarılması

EK-1 İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK LİSANS EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI A. Gıda İşletmeleri kısmında 12. sırada yer alan madde

Et ürünlerinde, üretimin her aşaması çok önemlidir. Öncelikle üretime uygun hayvan ırklarının seçimi, canlı hayvanların kontrolü, kesimi, et analizlerinin yapılması, muhafazası ve farklı ürünlerle işlenmesi gibi birçok aşamada uygulanan kontroller ve analizler sayesinde besin değeri yüksek, yenilebilir hayvan etlerinin kullanımı, üretimi ve tüketimi sağlanır. Gıda Mühendisleri ve Veteriner Hekimler tüm bu aşamaların olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Taslak tebliğ`de 12. Sırada yer alan "Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban av hayvanı eti işleme tesisi"nde çalışabilecek Meslek unvanları arasında bir tek "Veteriner Hekim" sayılmaktadır. Gıda Mühendislerinin de sayılan alanlarda çalışabilecek olması sebebiyle "Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban av hayvanı eti işleme tesisi"nde çalışabilecek meslek unvanları arasına "Gıda Mühendisi" eklenmesi uygun olacaktır.

 

"Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban av hayvanı eti işleme tesisi"nde çalışabilecek Meslek unvanları arasına "Gıda Mühendisi" eklenmesi

EK-1 İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK LİSANS EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI A. Gıda İşletmeleri kısmında 8, 10, 16, 25,29 sırada yer alan maddeler

Su Ürünleri Mühendisi mezunu meslek mensuplarının taslak tebliğde 22. sırada bulunan "Balıkçılık ürünleri, kurbağa bacağı ve salyangoz işleyen işletmeler, canlı çift kabuklu yumuşakça işletmeleri"nde olmaları uygundur ancak aldıkları eğitim gereği bunun dışında kalan işletmelerde görev almaları uygun değildir. Su Ürünleri Mühendisi mezunu meslek mensuplarının taslakta yer verilen diğer alanlardan çıkarılmaları gereklidir.

 

Taslakta yer alan meslek unvanları arasından 8, 10, 16, 25, 29 sırada yer alan maddelerden "Su Ürünleri Mühendisi" ifadesinin çıkarılması

EK-1 İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK LİSANS EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI A. Gıda İşletmeleri kısmında 8, 10, 16, 29 sırada yer alan maddeler

 

Su Bilimleri ve Mühendisi mezunu meslek mensuplarının taslak tebliğde 22. sırada bulunan "Balıkçılık ürünleri, kurbağa bacağı ve salyangoz işleyen işletmeler, canlı çift kabuklu yumuşakça işletmeleri"nde olmaları uygundur ancak aldıkları eğitim gereği bunun dışında kalan işletmelerde görev almaları uygun değildir. Su Bilimleri ve Mühendisi mezunu meslek mensuplarının taslakta yer verilen diğer alanlardan çıkarılmaları gereklidir.

Taslakta yer alan meslek unvanları arasından 8, 10, 16, 29 sırada yer alan maddelerden "Su Bilimleri ve Mühendisi" ifadesinin çıkarılması

EK-1 İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK LİSANS EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI A. Gıda İşletmeleri kısmında 30 sırada yer alan madde

 

Her şeyden önce sağlıklı kuşakların yetişmesi yönünden büyük önem taşıyan öncelikle okullar olmak üzere tüm eğitim kurumları, okul kantinleri, kreş, anaokulu gibi gündüz bakımevleri, yurtlar, yatılı okullar, kamu kurumlarına ait askeri birliklerin yemekhaneleri, ayrıca hastaneler, nişan, sünnet, düğün gibi toplu yemek tüketiminin olduğu yerler, restoranlar yanı sıra ülkemizin döviz girdisinde yadsınamayacak payı olan otel, motel ve benzeri toplu tüketim yerleri öncelikle gıda güvenliğinin sağlanması gereken yerler arasında bulunmaktadır.

 

Bu sebeple, taslak tebliğde 30.sırada yer alan "Toplam 100 kişiden fazla personel çalıştıran toplu tüketim işletmeleri" tanımı yerine "30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran toplu tüketim işletmeleri" yazılması uygun olacaktır.

 

"Toplam 100 kişiden fazla personel çalıştıran toplu tüketim işletmeleri" ifadesinin "30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran toplu tüketim işletmeleri" olarak değiştirilmesi

Okunma Sayısı: 1771