TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

İSTANBUL TARIM PLATFORMU İSTANBUL TARIMININ SORUNLARI FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL TARIM PLATFORMU İSTANBUL TARIMININ SORUNLARI FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İSTANBUL
Yayına Giriş: 18.01.2023 Son Güncelleme: 18.01.2023

Kurucu bileşeni olduğumuz, İstanbul Tarım Platformu,  17 Ocak 2023 tarihinde  Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi`nde, İstanbul Tarım Raporu ön çalışmaları kapsamında "İstanbul Tarımının Sorunları" konulu Forumunu gerçekleştirdi.

Forumda, tarım, mera, orman arazileri ve su varlıkları gibi doğal ve tarımsal varlıklara ilişkin merkezi ve yerel idareler tarafından yapılan planlamaları, üretici, tüketici ve tedarik sorunları gibi tüm sorunlarının tüm detayları bileşen temsilcileri ve katılımcılar tarafında konuşuldu. Seçim ikliminin tarım, orman arazilerinde, su varlıklarında oluşturabileceği zararlar ve madencilik faaliyetlerine açılması riskleri değerlendirildi. Tüm platform bileşenler ve katılımcıların analizleri, değerlendirme ve katkıları ile sonuç bildirgesi hazırlanarak basın ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

TMMOB GıdaMO olarak forumda yapmış olduğumuz açıklama aşağıdadır.
Açıklamayı Şubemiz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Cem KÖYLÜOĞLU yaptı.

FAO`nun yayımladığı,  Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu`na göre 2020 yılında dünya üzerinde 2 milyar 300 milyondan fazla insanın günlük hayatını sürdürebilecek asgari besin miktarını karşılayamadığı, yaklaşık 928 milyon kişinin şiddetli gıda güvensizliği yaşadığı, ortalama 768 milyon kişinin ise açlıkla yüzleştiği tahmin edilmektedir. Bu durum dünyada ve ülkemizde gıda güvencesinin ne kadar tehlikede olduğunu göstermektedir. Gıda arzında ve adil dağıtımında yaşanan sorunlar, iklim değişikliği, savaş, pandemi gibi olumsuz etmenlerle birlikte gıda krizinin derinleşmesine neden olmaktadır.

Ülkemizde son dönemlerde gıda güvencesinin önemi ve değeri anlaşılamamaktadır. İşsizlik, eğitim, barınma, güvenlik gibi nedenlerle kırsaldan kente göçün hızının çok fazla olduğu bu dönemde kırsalda üretilen tarımsal ürün kentliyi besleyemez duruma gelmiştir. Son 20 yılda, Türkiye nüfusu yaklaşık 18 milyon kişi artmış ancak tarım elverişli alanlar yaklaşık yüzde 10 azalmıştır. Uzun yıllar tarım toplumu olan ülkemiz, üretimi nüfusunu besleyen, kendi kendine yeten hatta gıda ürünlerini ihraç eden bir ülkeden yeterli gıdaya ulaşamayan, ihtiyaçlarını ithalatla kapatmaya çalışan bir ülkeye dönüştürülmüştür. Vahşi kapitalizmin üretimi değil tüketimi yücelttiği, sermaye sahiplerinin daha da zenginleştiği ülkemizde tarıma verilmesi gereken önem ve değer, karlılığın ve sömürünün çok fazla olduğu inşaat, madencilik gibi sektörlere verilmiştir. Tarım alanlarının amacı dışında kullanılması şehirleşmeyi ve nüfusu artıracağı için gıdaya olan talebinde artmasına neden olmaktadır. Ayrıca şehirleşme ve tarım alanlarının yok edilmesiyle gıda bulunabilirliği ve tarımdaki iş imkânları azalmakta ve gıda fiyatları artmaktadır.

Savaş, hastalıklar, iklim değişikliği vb nedenler gıda güvencesinin ve üretimin önemini göstermiştir. Tarım arazilerinin, orman alanlarının ve su kaynaklarının rant odaklı görülmesine, zarar görmesine Gıda Mühendisleri Odası kesinlikle kabul etmemektedir. 

 

 

Okunma Sayısı: 249