TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

KAMUDA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ KADROYA ALINMALI

KAMUDA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ KADROYA ALINMALI
İSTANBUL
Yayına Giriş: 21.06.2022 Son Güncelleme: 21.06.2022


Basına ve Kamuoyuna

21.06.2022 
 

Kamuda Sözleşmeli Çalışan Meslektaşlarımız Kadroya Alınmalı! 

Kamu hizmetleri için sözleşmeli personel istihdamının amacı; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç duyulan geçici iş ve projelerin gerçekleştirilmesi için çalıştırılması gereken personel istihdamı iken, son yıllarda asıl amacından uzaklaşarak uzun süreli, güvencesiz personel çalıştırmayı meşrulaştıran bir istihdam modeline dönüşmüştür.

 Bu statüde çalışan meslektaşlarımız 657 sayılı yasaya tabi mesai arkadaşları ile aynı görevi yapmakta iken birçok özlük haklarından mahrum kalmaktadır. Liyakat ve görevde yükselme esaslı bir kamu personel sisteminde sözleşmeli personel görevde ilerleyememektedir. Ayrıca çalışanlar üzerinde sözleşmenin yenilenmemesi, işten çıkarılma korkusu bulunmaktadır. İş güvencesizliği nedeniyle çalışan sorumlu olduğu konularda önüne gelen her işi sorgusuz uygulamak zorunda kalacaktır. Bununla beraber bu tip mekanik çalışma yapıları insanlarda stres, yorgunluk, tükenmişlik, güvencesizlik gibi olumsuz durumlar ortaya çıkarmakta ve bir süre sonra çalışanın yaptığı işe yabancılaşmasıyla sonuçlanmaktadır.

Devlet hizmetlerinin halk ve toplum yararına uygulamalar üretmek için var olduğu göz önünde bulundurulmalı, 4B ve 4C gibi güvencesiz istihdam modellerinin kamuda bir an önce son bulması, sözleşmeli personelin hızlı ve kapsamlı bir çalışma ile kadroya geçirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

 

            TMMOB
   Gıda Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

 

  

Okunma Sayısı: 322