TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ODALARIN TABAN ÜCRET BELİRLEMESİYLE İLGİLİ DAVA SONUCU

ODALARIN TABAN ÜCRET BELİRLEMESİYLE İLGİLİ DAVA SONUCU
MERKEZ
Yayına Giriş: 25.02.2014 Son Güncelleme: 25.02.2014

Sorumlu Yöneticilik taban ücreti ile ilgili olarak 2009 yılında Odamıza karşı açılan dava, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırılarak, red edilmesine karar verilmişti. Davacı olan firma, kararın temyizen incelenerek bozulması isteminde bulunmuştu. Danıştay 8. Daire dava ile ilgili İdari Mahkemenin kararının onanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar aşağıda yer almaktadır.

 

Okunma Sayısı: 5564