TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TGK Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'ne Yönelik Açtığımız Dava ile İlgili Yargı Kararı

TGK Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'ne Yönelik Açtığımız Dava ile İlgili Yargı Kararı
MERKEZ
Yayına Giriş: 09.05.2024 Son Güncelleme: 09.05.2024
29.01.2019 tarih ve 30670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği ile ilgili olarak halk sağlığına önemli olumsuz etkileri olabileceği, tüketicilerin aldatılmasına ve satın alınan ürünün yeterli protein içermeme ihtimaline yol açacağı, kalitesiz gıdayı ödüllendireceğine yönelik öncelikle Tebliğin uygulanması telafisi imkansız sonuçlar doğurabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına ve Tebliğin tamamının iptali istemiyle dava açılmıştı.
 
Odamızın açtığı dava sonucunda T.C. Danıştay Onuncu Daire’nin 2023/7138 nolu kararı ile; 29.01.2019 tarih ve 30670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği’nin bazı maddelerini iptal etmiştir;
 
-       4. maddesi, 1. fıkrası, (e) Döner , (s) Kaplamalı ürünler ve (ü) Köfte bentlerinde yer alan tanımların açık, net ve anlaşılabilir bulunmayan, keyfi ve amaca uygun olmayan kullanımlara ve dolayısıyla halk sağlığı açısından sakıncalı durumlar ile tüketicinin yanıltılmasına sebep olabileceğinden hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu,
 
-       8. maddesi, 1. fıkrasında yer alan "... % 20 ..." ve aynı maddenin 7. fıkrasının (a) bendinde yer alan "... % 20,..." ibarelerinin kanatlı eti karışımlarındaki yağ oranında yapılan artışın, kamu yararına ve hukuken geçerli ve yeterli sebeplere dayandığını gösteren gerekçeler ortaya konulamadığından
 
iptaline karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
 
15. Dönem Yönetim Kurulu
Okunma Sayısı: 499