TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 10. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI HK. - BASIN BÜLTENİ

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 10. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI HK. - BASIN BÜLTENİ
İZMİR
Yayına Giriş: 26.01.2024 Son Güncelleme: 26.01.2024

BASIN BÜLTENİ

10. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLER

Odamız Ana Yönetmeliği gereği 2 yılda bir düzenlenen olağan genel kurul ve seçimlerinin 10.su 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde başarıyla tamamlandı.

13 Ocak günü Bornova’daki Şube Hizmet Binamızda düzenlenen genel kurulda 9. Dönem Yönetim Kurulunun ve Şubemize bağlı öğrenci temsilciliklerinin faaliyetleri sunuldu, 10. Dönemin planlamalarından kısaca bahsedildi. Odamızın Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, TMMOB İzmir İKK dönem sekreteri ve diğer odaların İzmir Şube temsilcileri ve üyelerimiz de görüşleriyle genel kurulumuza katkıda bulundu.

14 Ocak günü yine Şube Hizmet Binamızda düzenlenen seçimlerde, İzmir Şube Yönetim Kurulu ile birlikte, Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinin Genel Merkez 15. Olağan Genel Kuruluna katılacak delegeleri seçildi. Seçimlerde İzmir Şube Yönetim Kurulu için tek aday listesi çıktı. 9. Dönem Yönetim Kurulundan 8 isim ile birlikte Odamıza ve Şubemize farklı zamanlarda farklı görevlerde emek vermiş 6 isimden oluşan 14 kişilik Mavi Liste ekibi seçimi kazandı.

Her zamanki gibi gün sonunda kazananın Odamız, mesleğimiz ve meslektaşımızın olduğu seçim sonucunda seçilen Yönetim Kurulu listesinin oluşturduğu görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlendi.

Başkan         : Ömer Ulaş KIRIM         

II. Başkan     : Hande TOZ     
Sayman Üye: Barış ELVEREN
Yazman Üye: Şerife ULU
Üye              : Berkay Berat GÖKSEL                 
Üye              : Muhsin Zafer GÖYNÜGÜR
Üye              : Selda YILMAZ CEYLAN                                     


Yedek Üye   : Hasan KEŞKEKOĞLU                    
Yedek Üye   : Özge KESKİNOĞLU ONAN
Yedek Üye   : Dilay DURMUŞ
Yedek Üye   : Nil GÜLER
Yedek Üye   : Elif UYGURLU 
Yedek Üye   : Fahriye AYRIÇ DANIŞMAN
Yedek Üye   : Berçem HANOĞLU


10.Dönem Yönetim Kurulu olarak önceki dönemlerde de olduğu gibi bu dönemde de
 • TMMOB’un mücadeleci, kamucu ve toplumcu mühendis bakış açısıyla, meslek, meslektaş ve kent için çalışmalar yapmaya,
 • Mesleğimizin geleceği olan Gıda Mühendisliği öğrencileri için üniversitelerdeki Gıda Mühendisliği eğitiminin geliştirilmesi için çalışmalara ve araştırmalara katkı sağlamaya,
 • Meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak için eğitim, seminer ve sempozyum çalışmaları yapmaya,
 • Meslektaşlarımızın yaşadığı SGK prim eksiklikleri ve hak kayıplarını önlemek için, meslektaşlarımızın mesleki özlük haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaya,
 • İlgili yasal mevzuata istinaden Çalıştırılması Zorunlu Personel Üyelik Belgesi takibini yapmaya,
 • Gıda Mühendislerinin çalışma alanlarını arttırmak, meslek tanınırlığımızı arttırmak için çalışmalar yapmaya,
 • Halk sağlığının korunması için bakanlıklarda gıda mühendisi istihdamı arttırılması çalışmalarında bulunmaya (Başta Tarım ve Orman Bak. olmak üzere; Aile ve Sosyal Hiz. Bak., Gençlik ve Spor Bak., Hazine ve Maliye Bak., Milli Eğitim Bak., Sağlık Bak., gibi),
 • Yerel yönetimler, STK’lar, diğer kurum ve kuruluşlarla mesleki, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaya,
 • Bilinçli Gıda Tüketimi, Etiket Okuma, Gıda Okuryazarlığı çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya,
 • Temiz ve güvenilir suya ulaşmanın temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle; herkesin insani ihtiyaçlarını karşılayacağı miktarda suya ücretsiz ve sürdürülebilir bir biçimde ulaşma hakkını savunmaya,
 • Ülkemizin bir afet ülkesi olmasının bilincinde olarak, oluşturduğumuz afet çalışma grubumuz bünyesinde, şehrimizi, kendi disiplinimizde afete dirençli ve hazır bir kent yapmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi duyururuz.

Saygılarımızla,

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu a.

Şerife ULU
Yazman Üye

 

Okunma Sayısı: 76