TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Meslekte Onur Yılı Ödül Töreni Yönergesi

MERKEZ
Yayına Giriş: 26.09.2023 Son Güncelleme: 26.09.2023

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MESLEKTE ONUR YILI ÖDÜL TÖRENİ YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam: 

Madde 1– Oda amaçları doğrultusunda; meslekte 25.  ve 40. yılını tamamlamış oda üyelerine yönelik “Meslekte Onur Yılı Ödül Töreni” usul ve esaslarını belirlemektir.

Tanımlar:

Madde 2- Bu Yönerge’de geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Oda: TMMOB Gıda Mühendisleri Odasını,

Şube: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Şubelerini,

Temsilcilik: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilciliklerini,

Üye: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası üyelerini,

ifade eder.

Ödül Töreni Zamanı

Madde 3- Meslekte Onur Yılı Ödül Töreni, her yıl “Gıda Mühendisleri Günü’nde ya da oda ve şubelerce düzenlenecek diğer etkinliklerde gerçekleştirilir.

Ödül Töreni Yeri

Madde 4- Meslekte Onur Yılı Ödül Töreni, oda, şube veya temsilciliğin belirlediği yerde düzenlenir.

Ödül Verilecek Kişide Aranacak Kriterler

Madde 5- Ödül için aşağıdaki ölçütler aranır.

  1. a) Mezuniyet tarihinden itibaren 25. ve 40. yılını tamamlamış olmak
  2. b) Odanın en az 5 yıllık üyesi olmak
  3. c) 25. ya da 40. yılını doldurmuş tüm üyeler aidat borçları konusunda bilgilendirilir fakat belge verildiği tarih itibari ile 2 yıldan fazla aidat borcu olanlara belge verilmez.

Yürürlük

Madde 6-  Bu yönerge, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 11 Eylül 2023 tarih ve 59/2 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 7- Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Okunma Sayısı: 532