TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİ TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞÜ

MERKEZ
Yayına Giriş: 25.12.2018 Son Güncelleme: 25.12.2018

 

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİ (TASLAK TEBLİĞ) GÖRÜŞÜ

 

25 Aralık 2018

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-

MADDE 4. (2) b-8

Filtre edilmiş bal: Yabancı organik veya inorganik maddelerin 0.2 mm`nin altında filtrasyon yolu ile uzaklaştırılması sırasında polen içeriği önemli ölçüde azalmış balı,

 

MADDE 5. (1) c Filtre edilmiş bal dışında, hangi aşamada olursa olsun ballara 0.2 mm`nin altında filtrasyon uygulanmaz.

 

 

Bal işletmelerinde filtrasyon işlemi organik ve inorganik maddelerin ayrılması amacıyla farklı işlem basamaklarında, farklı gözenek çaplı filtreler kullanılarak yapılır. Sadece 0.2 mm altında filtreleme işlemi uygulanan balların filtrelenmiş olarak adlandırılması tüketicinin yanlış yönlendirilmesine neden olabilecektir. Gözenek çapının 0.2 mm`nin üstünde olması balın filtre edildiği gerçeğini ortadan kaldırmayacağından, filtre boyutlarının yer almaması ve yalnızca "filtre edilmiştir" ifadesinin belirtilmesinin, daha doğru bir yaklaşım olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca AB Direktifinde (2001/110/EC), filtrasyon işleminden söz edilerek, bunun ürün etiketinde belirtilmesi gerektiği vurgulanmış, ancak filtre çapına ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

 

 

2-

MADDE 14.(1) g

Filtre edilmiş balların etiketinde gıdanın adında ‘filtre edilmiş` ifadesi yazılır ve bu ballarda polen miktarının önemli ölçüde azaltıldığı etikette belirtilir.

 

 

Değiştirilmesi öngörülen ifadenin gıdanın adıyla yan yana yazılması, tüketicide farklı algılara neden olabilecek ve sektörde haksız rekabete yol açabilecektir. Bu nedenle, yukarıda 1. maddede ve AB direktifinin 6 ve 7 nci maddelerine göre, filtre edilme ve polen azaltma işleminin etiketin herhangi bir yerinde taslağa uygun olarak vurgulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, polen içeriği önemli ölçüde azalmış balı, ya da filtre balda polen miktarının büyük ölçüde alındığı ifadeleri soyut olup, varsa analiz yöntemi ve niceliklerinin belirtilmesi g

erekir.

 

MADDE 5 Tablo 1 Çeşitli balların polen içerikleri

Gerek yürürlükte olan Tebliğde (2012/58), gerekse AB Direktifinde (2001/110/EC) bal çeşitlerinin polen içeriklerine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu verilerin bilimsel bilgiye dayandığına ve hangi literatürde bulunduğuna ilişkin bilgilerin paylaşılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Ayrıca AB, üye ülkelerin ulusal ürünlerine ilişkin özellikleri, yürürlükte olan AB mevzuatının ana ilkeleriyle çelişmemesi ve araştırmaya dayalı bilimsel verileri paylaşması koşuluyla, ulusal mevzuatta yayınlamasına izin vermektedir. 

 

AB mevzuatında olmayan konularda, Türkiye` de kamu kurumları ile Üniversiteler aracılığıyla yürütülen Monofloral ve diğer ballar ile ilgili araştırmaların kanıtlanmış bilimsel sonuçları yayımlanıncaya kadar herhangi bir sınırlama konulmamalı ve mevzuatta yer almamalıdır.

 

 

 


 

Okunma Sayısı: 1024