TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA DİOKSİNLERİN DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN VE DİOKSİN BENZERİ OLMAYAN POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ TASLAĞINA İLİŞ