TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ

MERKEZ
Yayına Giriş: 12.12.2016 Son Güncelleme: 12.12.2016

 

TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

MADDE 4

e) Fermente süt ürünü:  Sütün uygun mikroorganizmalar tarafından fermantasyonu ile pH değerinin koagülasyona yol açacak veya açmayacak şekilde düşürülmesi sonucu oluşan ve içermesi gereken mikroorganizmaları yeterli sayıda canlı ve aktif olarak raf ömrü sonuna kadar bulunduran süt ürününü,

 

"…pH değerinin koagülasyona yol açacak veya açmayacak…" ifadesi kavram karmaşasına yol açabilecektir. İfade netleştirilmelidir.

 

MADDE 15

 (2) Bu Tebliğde tanımlanan ürünler muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 6oC`nin altındaki sıcaklıklarda tutulur.

"6oC" değerinin Uluslararası/Ulusal referansı var mıdır? Bu değerin aralıkla birlikte verilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmelidir. (Örn: 5 ± 3 oC)

 


  

Okunma Sayısı: 991