TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ

MERKEZ
Yayına Giriş: 20.10.2016 Son Güncelleme: 20.10.2016

 

Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Görüşü

TASLAĞIN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME

TEKLİF

 

 

YÜRÜRLÜKTEKİ YÖNETMELİK MADDESİ

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

TEKLİF

MADDE 14 – (5) Üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.

MADDE 14 – (5) Alt gruplardan herhangi birinin yönetim kurulundaki üye sayısı kendi salt çoğunluğunun altına düştüğü durumda seçimli olağanüstü genel kurula gidilir.

Mevcut halinin demokratik olarak işleyen bir sürece müdahale olabileceği düşüncesiyle bu bendin kaldırılması gerekliliğine inanmaktayız. Fakat bu değişiklik taslakta ifade edildiği gibi birebir karşılığı olmayan taslak madde ile mi yapılacağı konusunda bir netlik görülmemektedir. Alt gruplardaki üye sayılarının kendi salt çoğunluğunun altına düşmesiyle yapılacak olağanüstü genel kurula götürülme değişikliği yönetmeliğin mevcut halindeki ilgili maddenin karşılığı olmadığı düşüncesindeyiz.


  

Okunma Sayısı: 877