TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ÜYEMİZ TÜLAY ARSLAN TORUN`A İŞ YERİNDE FİRMA SAHİBİ TARAFINDA YAPILAN ŞİDDETTİ KINIYORUZ

ÜYEMİZ TÜLAY ARSLAN TORUN`A İŞ YERİNDE FİRMA SAHİBİ TARAFINDA YAPILAN ŞİDDETTİ KINIYORUZ
İSTANBUL
Yayına Giriş: 29.07.2022 Son Güncelleme: 29.07.2022

Basına ve Kamuoyuna

29.07.2022

Üyemiz Tülay Arslan Torun`a İş Yerinde Firma Sahibi Tarafında Yapılan Şiddetti Kınıyoruz. 

İstanbul-Arnavutköy`de bulunan gıda işletmesinde fabrika müdürü olarak çalışan İstanbul şube kadın üyemiz Gıda Mühendisi Tülay Arslan Torun, 25.07.2022 tarihinde iş yerinde firma sahibinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kalmıştır.

 Meslektaşımız iş yeri sahibi tarafından yangın hortumuyla basınçlı su kullanılarak darp edilmiştir.

Üyemiz savcılığa şikayetini yapmış ve yasal süreç başlatılmıştır. 

Son dönemlerde giderek artan kadına yönelik şiddet, ev içi ve sokaklardan sonra iş yerlerine de sıçramıştır. Toplumun her alanında ayrımcılığı aşmaya çalışan kadınlar özellikle iş yerlerinde de engellerle karşı karşıya gelmektedir.  

İş yaşamında kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı; eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik, iş bulma ve işe alınma, ücret, çalışma koşulları, işyerindeki tutumlar, terfi, işten çıkarma ve benzeri alanlarda ve kimi zaman mobbing ile birlikte kendisini göstermektedir. Öyle ki pek çok kadın işyerinde, kötü ve olumsuz davranışa, şiddete, baskı ve hakarete maruz kalmaktadır.

Bu konuda iş yaşamında alınan güvenlik tedbirlerine özellikle sosyal güvenlik ve iş güvenliği tedbirlerine bakıldığında kadınlara yönelik psiko- sosyal etmenlerin gözardı edildiği görülmektedir. 

İş yerlerinde kadını küçük görerek, vasıfsızlaştırmaya çalışan, iş bitirme yeteneğinin olmadığını belirten ithamlarda bulunma, kişiliğini ve fikirlerini önemsememe, bağırma, davranışlarını sürekli olarak eleştirme, kadınların herhangi bir konuda eril bir fikre muhtaç olduğu kanısını benimsetmeye çalışma, emir yağdırma, toplantılarda ya da diyaloglarda sözlerini kesme, kadına zorla bir şey yaptırma ya da bir şey yapmaktan alıkoyma amacıyla, kadının iradesi dışında gerçekleşen fiziksel ve psikolojik zarar verici eylemlere sıkça rastlamaktayız. Gıda Mühendisleri Odası olarak bu tip şiddet eylemlerin her zaman karşındayız. 

Ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için İstanbul Sözleşmesinin eksiksiz ve etkin bir şekilde kabul edilip uygulanması gerekmektedir.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak, meslektaşımız Tülay Arslan Torun`un yanındayız, kendisine uygulanan şiddette sorumluluğu bulunan kişilerin gereken cezayı almaları için tüm hukuksal yöntemleri uygulayacağız. Toplumsal alanda artan şiddetin bir yansıması olarak değerlendirdiğimiz işyerinde yaşanan patron şiddetini kınıyor, işverenin hiçbir çalışanına şiddet ve baskı uygulama hakkı olmadığını savunuyor, şiddet uygulayanlara yönelik cezasızlık uygulamasının son bulmasını talep ediyoruz. 

Konu ile ilgili;  30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Saat 13.00` da İstanbul Şube Binamızda meslektaşımızın yanında olmak davayı sahiplenmek için yapacağımız basın açıklamasına tüm üyelerimizi, kadın örgütlerini ve basını davet ediyoruz. 

Saygılarımızla.

      TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 

 

Toplantı Yeri : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası  İstanbul Şube Binası
Adres            : Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No: 14 Adıgüzel Çarşısı Kat: 1 D:1 Şişli/ İstanbul

 

Okunma Sayısı: 1201