TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI, TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ AÇISINDAN ETKİLEŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI, TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ AÇISINDAN ETKİLEŞİ

Yayına Giriş: 0

 

Odamız tarafından 12 Şubat 2005 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilen ‘Avrupa Birliği Sürecinde Mesleki Yeterliliklerin Tanınması, Tarım Ve Gıda Sektörü Açısından Etkileşimler` konulu söyleşinin kaset çözümlemelerinden oluşan kitapta Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ`ün ‘Türk Tarımının Ortak Tarım Politikasına Uyum Sorunu`, Yrd. Doç. Dr. B. Burak KAPTAN`ın ‘AB Yolunda Mesleki Yeterliliklerin Tanınması ve Olası Etkileri` ve E.Güher ÇELTEK`in ‘Avrupa Birliği`nde Gıda Güvenliği Yaklaşımı` konularında yaptıkları sunumlar yer almaktadır.

Toplam 40 sayfadan oluşan ve birinci baskısı 1000 adet basılan kitap Odamızın yayınları arasındadır.