TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

KAYNAĞINDAN BARDAĞA SU ve SAĞLIK GENEL BİLGİLER, SORULAR, CEVAPLAR KİTAPÇIĞI

KAYNAĞINDAN BARDAĞA SU ve SAĞLIK GENEL BİLGİLER, SORULAR, CEVAPLAR KİTAPÇIĞI

Yayına Giriş: 10.10.2023

Su, yaşamın vazgeçilmezidir!
Su, canlıların hayat kaynağıdır!
Suyu korumak herkesin sorumluluğudur!


Toplumların huzur ve refahı, temel sağlık koşullarının sağlanması ile mümkündür. Bunun için bireylerin güvenilir gıda ve suya erişimini sağlayan bir sisteminin oluşturulması şarttır.


Su, hava ve toprak gibi yaşamının en temel ögelerinden biridir. Güvenli su ise gıda güvenliği ve gıda güvencesinin gereklerindendir.


TMMOB Gıda Mühendisleri Odası; kuruluş amaçlarına uygun olarak bir yandan üyelerinin özlük hakları, mesleki saygınlık, istihdam gibi konularda çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mesleki sorumluluğumuzun bir gereği olarak toplumun ve tüm insanlığın güvenilir gıda ve suya erişim hakkının gerçekleşmesi için çalışmalar yapmaktadır.


Bu yayın, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu kararı sonrasında, şube ve temsilciliklerimizin katılımı ile oluşturulan “Su Çalışma Grubu”nun özverili çalışmasının ürünüdür. Su Çalışma Grubumuz, su güvenliği, su güvencesi, su ve suya bağlı hizmetlerde çevre ve insan sağlığı, su mülkiyeti ve su ile ilgili kamu hizmetleri konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacı ile çalışmalarını yürütmüş, sonuçlarını bu kitapçıkta paylaşmıştır.


Su ile ilgili bilgi kirliliği ve akıl karışıklığına cevap olması adına, kurumsal bir anlayışla hazırlanan yayınımız; su ve sağlık ilişkisine yönelik çalışmalara da ışık tutmayı hedeflemektedir.


Suyun yaşamsal önemi, su tüketimi ve tüketim seçenekleri konusundaki yanlış bilgiler, bilinçli su tüketiminin sağlanması, su politikaları ve ekonomik değere dönüştürülmesinin önemine dikkat çekilmiş, soru ve örneklerle kısa bilgilendirmelere yer verilmiştir.


Çalışmanın içeriğinde mevcut koşullar gereği analiz ve değerlendirmeler yapılsa da en temel görüşümüz, suyun bir yaşam ve yurttaş hakkı olduğudur. Su, ücretini ödeyemeyenlerin elinden alınabilecek ticari bir mala dönüştürülemez. Merkezi ve yerel yöneticiler öncelikle, yurttaşlarının bu temel hakkını karşılamak ve korumakla yükümlüdür. Bununla birlikte, yeterli ve temiz suyun musluklarımızdan akmasını sağlayacak koşullar, ulusal strateji ve eylem planları çerçevesinde ivedilikle sağlanmalıdır.


Özet çalışma olarak sunduğumuz bu belge ile su güvenliğinin sürekli gündemde kalmasına fayda sağlamayı ümit ediyoruz. Gıda Mühendisleri Odası olarak, gelecekte de “Su” konusunu, kapsamını genişleterek daha 
ayrıntılı ve teknik açıdan incelemeye devam edeceğiz.


TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın sözü; insana, yaşama ve geleceğe dairdir. “Susuz bir yaşam düşünülemez” konusuna dikkat çektiğimiz bu çalışmamızın da öyle algılanmasını temenni ederiz.


Oda çalışmalarımıza olduğu kadar TMMOB’nin toplumcu mücadelesine de katkı vereceğine inandığımız bu çalışmaya yön veren ve hazırlayan Gıda Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu üyeleri Dr.Bediha Demirözü, Cem Kösemeci, Dr.Nurcan Özel, Serap Zeynep Doğan, Sezgin Çalışkan ve Tuğrul Dereli’ye teşekkürü borç biliriz.


TMMOB Gıda Mühendisleri Odası


Kaynağından Bardağa Su ve Sağlık Kitapçığı'nı buradan indirebilirsiniz.

Dosyalar