TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

YAĞLI TOHUMLARDAN HAM YAĞ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

YAĞLI TOHUMLARDAN HAM YAĞ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Yayına Giriş: 0

 

Değerli hocamız Prof. Dr. Muammer KAYAHAN`ın hazırladığı ve Odamız tarafından birinci baskısı 500 adet basılan,  yağlı tohumların yağa işlenmesi konusunun detaylarıyla ele alındığı ‘Yağlı Tohumlardan Ham Yağ Üretim Teknolojisi` kitabı, konu ile ilgili kişi,  kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrencileri için kaynak kitap niteliği taşımaktadır.

Dört bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, yağ üretiminde kullanılan başlıca yağlı tohumlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Yağlı tohumların ticareti ve depolanması konularına ayrılan ikinci bölümde; yağlı tohumlara değer biçilmesine esas oluşturan indeksler,yağlı tohumların depolanması sırasında bozulmaya neden olan etmenler, depolanmış yağlı tohumlarda bozulma belirtileri ve alınması gereken önlemler, yağlı tohumların depolandığı depoların taşıması gereken nitelikler ve başlıca depo tipleri konuları incelenmektedir.

Üçüncü bölüm yağlı tohumların yağ sızdırılmak üzere hazırlanması konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yağlı tohumların temizlenmesi, yabancı maddelerin uzaklaştırılması, tohumların farklı tekniklerle ayrılması, yağlı tohumlardan kabukların kırılması ve ayrılması, yağlı tohumlarda boyut küçültme ve boyut küçültmede etkili olan başlıca faktörler ve yağlı tohumların kavrulması konuları incelenmektedir. Yağlı tohumlardan yağın sızdırılması konusunun anlatıldığı dördüncü bölümde, presyon tekniği, preslerde yağ verimi, başlıca pres tipleri, ekstraksiyon tekniği, ekstraksiyon hızını etkileyen faktörler, ekstraksiyon işlemine ilişkin matematiksel hesaplamalar, başlıca ekstraktör tipleri ve küspenin işlenmesi konuları detaylarıyla açıklanmaktadır.