TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

YEMEKLİK YAĞ RAFİNASYON TEKNOLOJİSİ

YEMEKLİK YAĞ RAFİNASYON TEKNOLOJİSİ

Yayına Giriş: 0

 

Prof. Dr. Muammer KAYAHAN`ın hazırladığı ve yine Odamız tarafından birinci baskısı 500 adet basılan bir diğer kitap olan Yemeklik Yağ   Rafinasyon Teknolojisi kitabı, yazarın yağ kimyası ve teknolojisi alanında yayınlamayı planladığı kitaplar serisinin sonuncusudur.

Beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde öncelikle ham yağların arıtılması ya da rafinasyonunu gerektiren başlıca nedenler ile, özellikle son ürün kalitesi yönünden rafinasyon çalışmalarında uyulması gereken temel kurallar üzerinde durulmakta, sanayide klasik bir yaklaşımla uygulanmakta olan başlıca rafinasyon aşamaları ile piyasa istemlerine göre uygulanan rafinasyon çeşitleri tanıtılmaktadır. Kitabın bu bölümü izleyen diğer dört bölümünde rafinasyon sürecindeki her aşamasında yer alan tüm uygulamalar, fiziksel kurallar ve kimyasal prensiplere dayandırılarak açıklanmaktadır. Rafinasyon sürecindeki her bir aşama ayrı bir bölüm halinde ele alınırken, her bir bölümün kapsadığı konulardaki teknik gelişmeler ile modern uygulamalara ilişkin açıklamalar ayrıntılı akış şemaları ile desteklenerek aktarılmaktadır. Kitabın sonunda yer alan Ek bölümünde ise işletme ekonomisi açısından rafinasyonun ekonomik boyutuna yer verilmektedir. Kitap, öğrencilerin yanı sıra, yağ kimyası ve teknolojisi alanında çalışan her düzeydeki ilgiliye hitap eden kaynak kitap özelliği taşımaktadır.